Rasistinen keskustelu vaikuttaa lapsiin ja nuoriin

Suomen Punainen Risti on huolissaan maahanmuuttokeskustelun kärjistymisestä. Uudet sähköiset viestintäkanavat tarjoavat pienelle vähemmistölle helpon mahdollisuuden levittää rasistisia ja aggressiivisia mielipiteitä ja jopa uhkailuja. Kun nämä uhkaukset poimitaan valta-mediaan, ne saavat kohtuuttomat mittasuhteet ja kärjistävät entisestään suomalaisten asenteita.

– Suomen Punainen Risti tuomitsee julkisuudessa esitetyt rasistiset mielipiteet ja uhkaukset. Niillä ei ole mitään tekemistä maahanmuuttokeskustelun kanssa, eivätkä ne kuulu suomalaiseen keskustelukulttuuriin. Nyt tarvitaankin toimenpiteitä, joiden avulla täysin lainvastainen toiminta saadaan loppumaan, sanoo Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Järjestön mukaan Suomessa tarvitaan nyt ennen kaikkea rakentavaa keskustelua ja rasismin selkeästi tuomitsevia kannanottoja sekä keskustelunavauksia. Lisäksi tarvitaan avoimia koh-taamispaikkoja, joissa kaikenlaiset ihmiset voivat keskustella ja toimia yhdessä. Esimerkiksi Punaisen Ristin vapaaehtoiset ja vastaanottokeskusten asukkaat järjestävät yhteisiä tapahtumia ja kerhoja.

Nuoret toivovat rasisminvastaista toimintaa

Rakentava keskustelu olisi erityisen tärkeää lasten ja nuorten kannalta. Lapset ja nuoret ovat turvattomia vihamielisten hyökkäysten edessä, ja omista rasismikokemuksista vaietaan herkästi.

– Tätä nykyä myös rasistisia aineksia sisältävä puhetapa on yllättäen hyväksytty tapa käydä maahanmuuttopoliittista keskustelua. Lapsiin ja nuoriin tämä vaikuttaa niin, että he ovat entistä enemmän silmätikkuina ja samaan aikaan rasismikokemuksista ei uskalleta kertoa, sanoo Nuorisotutkimusverkoston tutkija Veronika Honkasalo.

Honkasalo on tutkinut, kuinka nuorisotyössä huomioidaan nuorten erityistarpeet sukupuoleen ja etniseen taustaan liittyen ja miten nuorisotyössä edistetään sekä tasa-arvoa että monikulttuurisuutta. Rasismin suhteen kasvatusalan ammattilaisten ja nuorten välillä on nähtävissä selkeä sukupolviero.

– Aikuiset puhuisivat mieluummin suvaitsevaisuudesta ja kokevat rasismin käsittelemisen hankalaksi. Nuoret taas toivovat rasisminvastaista toimintaa. He kaipaavat sitä, että kokemusten purkamiselle raivataan tilaa niin kuntien kuin yhteisöjen nuorisotyössä, Honkasalo kertoo.

Tee ympäristöteko, luovu tällä viikolla ennakkoluuloistasi

Rasisminvastaisella viikolla 15.–21.3.2010 Punainen Risti muistuttaa ennakkoluulojen olevan ongelmajätettä ja tarjoaa keinon luopua niistä. Viikon aikana Punaisen Ristin vapaaehtoiset ympäri Suomea pyytävät ihmisiä kirjoittamaan paperille etnisiä ryhmiä kohtaan tuntemiaan ennakkoluuloja, joista he ovat valmiita luopumaan. Näitä ei lueta, vaan ne päätyvät ongelmajäteroskikseen ja lopulta tuhotaan. Ennakkoluuloistaan luopumalla jokainen voi olla mukana rakentamassa moniarvoista ja ympäristöltään ystävällistä Suomea.

Rasisminvastaisen kampanjan päätapahtuma järjestetään Helsingissä Narinkkatorilla lauantaina 20.3.2010 kello 12–16. Lavalle astuu monipuolinen joukko eturivin muusikoita, julkisuuden henkilöitä ja nuorisoryhmiä, jotka haluavat antaa oman panoksensa rasisminvastaiseen työhön.

Tapahtumassa esiintyvät muun muassa kansainvälisen läpimurron kynnyksellä oleva Deep Insight, ska-yhtye The Valkyrians, suosiota niittänyt punk-yhtye Pertti Kurikan Nimipäivät, Jos rakastat – elokuvan päätähdet Elli Vallinoja ja Chike Ohanwe sekä nuorisoryhmiä.

Puheenvuoron pitävät maahanmuuttoministeri Astrid Thors, vuoden pakolaisnainen Nasima Razmyar, jalkapallotähdet Aki Riihilahti ja Mohamed “Medo” Kamara sekä Big Brotherista tutut Aso ja Kätlin. Lisäksi tapahtumassa rakennetaan yhteisötaideteos ja napsitaan rasisminvastaisella julistuksella varustettuja kaverikuvia.

Rasisminvastaisella viikolla järjestetään myös keskustelutilaisuuksia ja monikulttuurisia ta-pahtumia ympäri Suomea, kuten nuorten paneelikeskustelu Oulussa ja monikulttuurinen jal-kapallo-ottelu Kouvolassa. Joensuussa on mahdollisuus tutustua Kontioniemen vastaanotto-keskukseen, jossa vietetään 1-vuotissyntymäpäiviä. Kaikki Punaisen Ristin tapahtumat löyty-vät kampanjasivuilta www.luovuennakkoluuloistasi.fi.

Avun tarinoita