Ei rasismille! –hanke tarttui arjen rasismiin

Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. Etnisen syrjinnän ehkäiseminen on osa Punaisen Ristin perustoimintaa.

Rasismi on ajattelutapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille sekä kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet. Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi joutuneita myös koko yhteiskuntaa. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. - See more at: http://eirasismille.fi/asennetalkoot#sthash.bvJIErN8.dpuf
Rasismi on ajattelutapa, joka lietsoo vihaa ja luo eriarvoisuutta ihmisten välille sekä kieltää jokaiselle yhtäläisesti kuuluvat ihmisoikeudet. Rasismi vahingoittaa paitsi sen kohteiksi joutuneita myös koko yhteiskuntaa. Rasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta. - See more at: http://eirasismille.fi/asennetalkoot#sthash.bvJIErN8.dpufRasistinen ajattelu on selkeässä ristiriidassa Punaisen Ristin periaatteiden kanssa, jotka korostavat inhimillisyyttä ja tasapuolisuutta.

Suomen Punaisen Ristin koordinoima Ei rasismille! –kumppanuushanke (2013 – 5/2018) on ollut näkyvä ja vaikuttava toimija Suomessa yli viiden vuoden ajan. Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut näiden vuosien aikana paljon sellaista, johon Ei rasismille! –hanke on pystynyt vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti omilla toiminnoillaan, kehittämillään menetelmillään ja materiaaleillaan.

 

Päätimme monivuotinen Ei rasismille! –kumppanuushankkeen yhdessä verkostojen ja yhteistyötahojemme kanssa perinteisesti loppuseminaarin muodossa jo lokakuussa 2017. Valitsimme tarkoituksella loppuseminaarin ajankohdaksi juuri Yhdistyneiden kansakuntien päivän, liput liehuivat kaikille meille, jotka teemme asioita, joilla on merkitystä paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Seminaari toteutettiin 24.10.2017 yhteistyössä ETNOn (Etnisten suhteiden neuvottelukunta, oikeusministeriö) kanssa. Kiitos kaikille puheenvuoron pitäjille ja seminaariin osallistuneille!

 

Hanke jatkoi vielä yhden työntekijän voimin kevään 2018 koordinoiden mm. valtakunnallisen rasisminvastaisen viikon #olenkanssasi kampanjan sekä tarjoten edelleen asiantuntemusta, neuvontaa ja ohjausta valtakunnallisesti.

 

Ei rasismille! -hanke on päättynyt.

 

 

 

 

 

Uusimmat uutiset

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Euroopan komissio

Suomen Punainen Risti oli mukana Euroopan komission harjoituksessa seuraamassa ja poistamassa vihapuhetta sosiaalisesta mediasta

Taustaa

Lähes kaksi vuotta sitten Euroopan komissio ja neljä suurta sosiaalisen median foorumia ilmoittivat käytännesäännöistä joilla torjutaan verkossa levitettävää laitonta vihapuhetta (Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online).

Suomen Punaisen Ristin koordinoima Ei rasismille! –kumppanuushanke (2013 – 2017) on ollut näkyvä ja vaikuttava toimija Suomessa viiden vuoden ajan. Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut näiden vuosien aikana paljon sellaista, johon Ei rasismille! –hanke on pystynyt vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti omilla toiminnoillaan, kehittämillään menetelmillään ja materiaaleillaan.