Treenikehä antaa rohkeutta puuttua rasismiin

Ville Kokkola / Suomen Punainen Risti
Ville Kokkola / Suomen Punainen Risti
Ville Kokkola / Suomen Punainen Risti

Miten rasistiseen käytökseen voi puuttua ja minkälaisia tunteita se herättää? Näitä kysymyksiä pohditaan Suomen Punaisen Ristin rasismiin puuttumisen Treenikehässä, jossa näyteltävä tarina on aina erilainen.

Nauru hersyy Treenikehä-työpajan alkuharjoituksissa, kun Kanuunan eli Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston nuorisotyön ammattilaiset pääsevät vauhtiin.

Jään rikkoo ohjaaja Kaisu Pylkkäsen kehotus muodostaa ryhmissä erilaisia esineitä ja käsitteitä, esimerkiksi omenapuu, lohikäärme, ystävyys ja rasismi.

Monikulttuurisen ja yhdenvertaisen nuorisotyön koordinaattorit ovat tulleet Joensuuhun eri puolilta Suomea osallistuakseen Treenikehään. Suomen Punaisen Ristin rasismiin puuttumisen Treenikehä on brasilialaisen Augusto Boalin kehittämän Forum-teatterin menetelmään perustuva osallistava työpaja.

Samaistumista toisen tunteisiin

Toinen Treenikehän ohjaajista, yhteisöpedagogi ja Punaisen Ristin vapaaehtoistyöntekijä Satu Hasanen ohjeistaa nuorisotyönohjaajat miettimään tilannetta, jossa arkipäivän rasistiseen käytökseen voisi puuttua. Tehtävänä on tehdä kohtauksesta lyhyt näytelmä.

Suomen Punainen Risti aloitti Treenikehän ensimmäiset koulutukset jo vuonna 2014. Satu Hasanen oli mukana yhdessä aivan ensimmäisistä Treenikehä-koulutuksista, ja on vetänyt työpajoja jo pari vuotta.

Työpajojen kysyntä on viime kuukausina kasvanut huimasti, kun Suomeen on tullut paljon maahanmuuttajia. Treenikehä on turvallinen tapa oppia ja kokeilla erilaisia toimintamalleja, kuinka puuttua arkipäivän rasistisiin tilanteisiin.

Pois sivustakatsojan roolista

Treenikehässä on Forum-teatterimenetelmän mukaan aina sortaja, sorrettu ja todistajat. Osallistujat valitsevat esitettyjen näytelmien joukosta yhden, jota lähdetään työstämään eteenpäin.

Jokainen saa itse miettiä ja kokeilla vaihtoehtoisia toimintatapoja näytelmän tilanteessa ja sen eri rooleissa. Roolien vaihtaminen voi olla hyvin avartavaa.

Joensuussa näytelmän kulkuun kokeiltiin montaa erilaista reagointia. Näytelmä herätti paljon keskustelua siitä, mikä on paras tapa puuttua ja mitkä keinot tepsivät nuorten kanssa.

– Kaksi pahinta asiaa, mitä voi tehdä, on ettet tee yhtään mitään tai siirrät ongelman jonnekin muualle, pohtii nuoriso-ohjaaja Sami Kolehmainen Lappeenrannasta.

– Tuudittaudummeko liian helposti sivustakatsojan rooliin, jotta tilanteeseen ei tarvitsisi itse puuttua, kysyy puolestaan Irene Lüders.

Rasismiin tulee aina puuttua

Kanuunalaiset olivat yhtä mieltä siitä, että rasistiseen käytökseen tulee aina puuttua. Treenikehässä syntyi tärkeä havainto, että myös puuttumisen tavalla on väliä. Jos reagointi on liian ehdotonta, sortajakin muuttuu helposti sorretuksi.

Kokeiltuaan eri rooleja näytelmässä nuoriso-ohjaajat huomasivat, että positiivinen reagointi kiusaavaan tyttöön helpotti tilannetta ja useiden näyteltyjen puuttumiskokeilujen jälkeen ongelmallinen käytös saatiin loppumaan.

– Kyse ei ole asenteiden muuttamisesta hetkessä, miettii porvoolainen Teija Lievonen.

Kiusaajaakaan ei saa jättää yksin.

–  Myös "sortajalle" on annettava eväitä, kuinka samantapaisessa tilanteessa voi jatkossa toimia toisin, Kolehmainen lisää.

Harjoitusta tosielämän tilanteisiin

Kun Treenikehä on ohi, osallistujat pohtivat vielä harjoituksen hyötyjä.

– Näytelmän avulla on helppo keskustella asioista, koska ei tarvitse puhua itsestään, vaan voi puhua roolihenkilön näkökulmasta, Teija Lievonen sanoo.

– Hetki, jolloin rasistiseen toimintaan pitää puuttua, tulee oikeassa elämässä niin nopeasti, että reagoinnin on tultava selkäytimestä, joensuulainen Eija Westerman pohtii.

Westerman osaa puuttua tilanteisiin oman pitkän kokemuksensa ansiosta, mutta hän uskoo, että kokemattomammille Treenikehästä on varmasti paljon apua. Osallistuvat pitivät myös hyvänä, että Treenikehässä pääsee asettumaan toisen asemaan.

– Oli hienoa eläytyä nuoren asemaan, kokea uho ja hirveä tunteiden ryöppy, jossa ei kuule eikä näe mitään muuta kuin oman tunteen, Westerman kertoo.

– Loistava kokonaisuus, joka herättää paljon tunteita ja keskustelua, huikkaa Irene Lüders ja juoksee muiden perässä rautatieasemalle.

Teksti: Johanna Kokkola

Tilaa Treenikehä!

  • Rasismiin puuttumisen Treenikehä on kaikille sopiva työpaja, joka hyödyntää toiminnallista Forum-teatterimenetelmää.
  • Voit tilata Treenikehän omaan yhteisöösi (työpaikka, oppilaitos, yhdistys, harrastusporukka jne.).
  • Treenikehä on tilaajalle maksuton, ja se kestää 2-3 tuntia. Mukaan mahtuu noin 10–20 osallistujaa.

Avun tarinoita