Rasisminvastainen viikko 2014

Eeva Anundi
Kuvaaja: Eeva Anundi

Asennetalkoot muistutti meitä jokaisen kollektiivisesta vastuusta rasismista vapaan ja yhdenvertaisen ilmapiirin luomisessa. Jokaisella meistä on mahdollisuus vaikuttaa omaan lähipiiriimme ja koko yhteiskuntaan. Asenteet ja käytös leviävät esimerkkien kautta. Omien ennakkoluulojen tunnistaminen on ensimmäinen askel niistä luopumista kohti.

Vanhemmat, isovanhemmat ja muut aikuiset ovat kasvattajina vastuussa asenteiden välittämisestä nuoremmille polville. Aikuiset voivat vaikuttaa ilmapiiriin ja syrjimättömyyteen myös esimerkiksi työpaikoilla. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa omiin ystävä- ja harrastuspiireihinsä. Kaikki olemme vastuussa ja voimme osaltamme vaikuttaa julkisten tilojen, joukkoliikennevälineiden ja sosiaalisen median ilmapiiriin. Ammattikasvattajat ovat vastuussa koulujen, päiväkotien, harrastusryhmien ja muiden kasvatusinstituutioiden rasismivapaudesta.

Pelaa Rasismivisaa. Pohdi omia esimerkkejä hyvistä rasisminvastaisista teoista ja osallistu samalla arvontaan. Teko voi olla itse nähty, tehty tai kuvitteellinen. Samalla voit pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Miksi on tärkeää vastustaa rasismia ja puuttua yksittäisiin rasistisiin tekoihin ja tilanteisiin?
- Miten rasistisen teon voi tunnistaa?
- Miten rasismiin voi puuttua?
- Mikä rasismiin puuttumisessa on vaikeaa ja miten sitä voisi helpottaa?
- Millainen on hyvä rasisminvastainen teko?

Taustaa Asennetalkoot- lyhytelokuvalle 2014

Rasisminvastaisen viikon yksi teema oli tuoda esiin kasvattajien tärkeä rooli siinä, millaisia asenteita lapset ja nuoret heiltä imevät. Isovanhemmat ovat yksi tärkeä lasten ennakkoluuloihin vaikuttava ryhmä, mutta yhtä hyvin elokuvassa olisi voitu nähdä esimerkiksi  vanhempia, urheiluvalmentajia tai isosisaruksia. Aikuisten tulisi kriittisesti tarkastella minkälaisia asenteita, esimerkkejä ja sanavalintoja he käyttävät ja välittävät nuorempien kuullen. Asenteet eivät jää vain kodin piiriin, vaan leviävät väistämättä koko yhteiskuntaan. Katso video.

Lyhytelokuvan on tarkoitus osoittaa että ennakkoluuloja on kaikilla, ja niistä on mahdollista päästä eroon. Avoimesti ja yksilöinä muihin ihmisiin suhtautuva saa ystäviä, kun taas ennakkoluuloistaan tiukasti kiinni pitävä jää helposti yksin. Ennakkoluulojaan sekä sitä, mistä omat asenteet ovat syntyneet, on mahdollista tarkastella iästä riippumatta, ja niistä voi päästä eroon.

Rasismia on vaikea vastustaa, jos sitä ei osata tunnistaa ja nimetä. On syytä pohtia, onko jokin  toiminta tai keskustelu epäkunnioittavaa ja ihmisarvoa loukkaavaa ja mikä  vaikutus sillä on yksilöihin.  Rasismista puhuminen antaa tilaa rasismin kokemusten käsittelyyn. Puheeksi  ottaminen viestittää, että rasismiin puututaan, eikä sen vastustaminen ja siitä  selviytyminen ole yksin rasismia kokeneen tehtävä. Rasismin ilmenemistä ei  tule hyssytellä, sillä se ei poistu itsestään.

Avun tarinoita