Materiaaleja, vinkkejä ja linkkejä

Seuraavista linkeistä löydät materiaaleja rasisminvastaiseen työhön:

Kiehumispiste keskustelu - materiaali (su, ru,eng)

Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden. Lataa materiaali.

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen. Materialet rekommenderas för personer över 15 år. För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb internetuppkoppling. Ladda upp materialet.

The Boiling Point discussion material is intended for teachers, youth workers and various kinds of communities to support them in discussions of racism, hate speech and patriotism. The material comprises selected scenes from the Boiling Point documentary and a set of questions to help you to start a discussion of the themes with your group. The material is recommended for use with people over 15 years of age. Using it requires a video projector and a fast internet connection. Download the material.

 

Vain ihmisiä -kampanja – kaikki mukaan muutokseen!

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan muutokseen kohti moniäänisempää ja inhimillisempää Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuksia. Kampanja käynnistyi 11.2.2019.

Vain ihmisiä -kampanjan keskiössä on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Meillä kaikilla on oma, ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös paljon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevaisuuden toiveita. Kohtaamisiin kannustetaan niin kasvotusten kuin verkossa. Parhaimmillaan kohtaamiset voivat olla osana yksinäisyyden, syrjäytymisen ja vihapuheen vähenemisessä. 

Miten saamme kaikki mukaan?  

Vain ihmisiä -kampanja haastaa kaikki suomalaiset kohtaamaan itselle tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osallistua omassa arjessa sekä kasvokkain että verkossa.

Kohtaamiskortit: Kohtaamishaastetta helpottamaan on tuotettu kohtaamiskortit. Korttien avulla osaston tai sen toimintaryhmän on mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta omaa tapahtumaa. Voitte kutsua jo suunniteltuihin tapahtumiin, olemassa oleviin verkostoihin ja kampanjoihin uusia ja tuttuja henkilöitä ja miettiä, miten voisimme pitää yllä turvallisen ja jokaisen ainutlaatuisuutta kunnioittavan yhteisön ja yhteiskunnan.

Sosiaalinen media: Kampanjaan voi osallistua jakamalla sosiaalisessa mediassa päivityksiä omista merkityksellisistä kohtaamisista ja haastaa muita mukaan hashtagilla #vainihmisia . Nämä ”vainihmisia -julkaisut näkyvät myös kampanjan verkkosivulla.

 

Miksi vastustan rasismia - Asennetyökalu työntekijöille ja vapaaehtoisille

Ohjeiden tavoitteena on antaa taustatietoa ja näkökulmia siihen, kuinka reagoida asiallisesti ja turvallisesti rasistiseen ja syrjivään kielenkäyttöön tai käytäntöön, joita vapaaehtoinen saattaa toiminnassaan kohdata.

Asennetyökalua voidaan käyttää erityisesti uuden vapaaehtoisen perehdytyksessä ja vaikkapa rasisminvastaisen viikon tapahtumia suunniteltaessa. Lataa itsellesi Asennetyökalu tästä.

Työkaluja viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön (på svenska)

Video
Vanhemmat, isovanhemmat ja muut aikuiset ovat kasvattajina vastuussa asenteiden välittämisestä nuoremmille polville
. Aikuiset voivat vaikuttaa ilmapiiriin ja syrjimättömyyteen myös esimerkiksi työpaikoilla. Lapset ja nuoret voivat vaikuttaa omiin ystävä- ja harrastuspiireihinsä
 

Tilaa rasismiin puuttumisen Treenikehä -työpaja Punaisen Ristin piiritoimistosta
Rasismiin puuttumisen Treenikehä on iloinen ja energinen työpaja, joka hyödyntää toiminnallista Forum-teatterimenetelmää. Treenikehässä osallistujat oppivat tunnistamaan rasismia ja saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla, sosiaalisessa mediassa, koulussa, työpaikalla, harrastuksissa tai kaveriporukassa. Treenikehä soveltuu noin yli 15-vuotiaille ja se kestää 2–3 tuntia.

Rasismivisa
Pelaa Rasismivisaa. Pohdi omia esimerkkejä hyvistä rasisminvastaisista teoista. Teko voi olla itse nähty, tehty tai kuvitteellinen. Samalla voit pohtia seuraavia kysymyksiä:
- Miksi on tärkeää vastustaa rasismia ja puuttua yksittäisiin rasistisiin tekoihin ja tilanteisiin?
- Miten rasistisen teon voi tunnistaa?
- Miten rasismiin voi puuttua?
- Mikä rasismiin puuttumisessa on vaikeaa ja miten sitä voisi helpottaa?
- Millainen on hyvä rasisminvastainen teko?

Lataa itsellesi kirja – Ei niin mustavalkoista
Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Pohdittavaksi journalistiseen työhön.

Punaisen Ristin lasten kerhot ja opetusmateriaalit ala- ja yläkouluille sekä lukioille että ammattioppilaitoksille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä.

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Materiaaleilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia.  Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

OHJELMAA ALAKOULUILLE
Punaisen Ristin opetusmateriaalit alakouluille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä niin, että pienimmätkin ymmärtävät.

Globaalikasvatus alakoulujen materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.
Jokaiseen opetuskokonaisuuteen kuuluu tarinoita, joita oppilaat voivat lukea itsenäisesti ja vastata tarinoiden lopussa oleviin kysymyksiin. Lisäksi kokonaisuuksiin kuuluu opettajan johdolla suoritettavia tehtäviä ja toiminnallinen Testaa Reddien kanssa -osuus sekä kuvaesityksiä teksteineen. Kokonaisuuksia voi yhdistellä ja tehdä osissa tarpeen mukaan.

OHJELMAA YLÄKOULUILLE
Haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi

OHJELMAA LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE
Tarjoamme lukion opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Globaalikasvatus
Toisen asteen opetusaineisto kertoo laajasti elämästä kehitysmaissa, ongelmista ja työstä niiden ratkaisemiseksi.
Opetuskokonaisuuksia voi halutessaan täydentää toiminnallisilla koulurasteilla.

Sodassakin on säännöt
Oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla. Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi. Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Punaisen Ristin videoita koulukäyttöön
Koululaisille sopivat videot ovat nopea ja helppo tapa tutustua Punaisen Ristin työhön ja apuun, jota maailmalla tarvitaan. Hyödynnä videoita opetuksessa ja koulun tapahtumissa.

Koulujen aamunavaukset
Punaisen Ristin aamunavaukset käsittelevät tärkeitä teemoja rasismista päihteisiin ja sodan säännöistä luonnonkatastrofeihin. Punainen Risti tuottaa jatkuvasti kampanjoihin liittyviä aamunavauksia. Kannattaa siis käydä tarkistamassa aamunavausvarantomme ainakin Punaisen Ristin viikolla toukokuussa ja Nälkäpäivän aikaan syyskuussa. Voit hyödyntää ja muokata aamunavauksia vapaasti.

Tilaa opettajan uutiskirje
Opettaja, haluatko pysyä ajan tasalla Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatuista materiaaleista, saada ajankohtaista tietoa vaikkapa kriisin puheeksi ottamisesta koulun arjessa? Kaipaatko ideoita vanhempainiltaan, ajankohtaisia aamunavauksia tai vinkkejä teemapäivien toteuttamiseen? Tilaa sähköpostiisi 6-10 kertaa vuodessa ilmestyvä Opettajan uutiskirje. Saat tuoreet tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä materiaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista helposti käyttöösi.

Tule mukaan monikulttuuriseen toimintaan
Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Tule turvapaikanhakijoiden tueksi
Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Lapsille ja päiväkodeille on suunnitteilla omaa materiaalia, nyt on tarjolla näitä toimintoja:

REDDIE KIDS – LASTEN KERHOTOIMINTA (7 – 12-vuotiaille)
Lapset tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Reddie Kids -kerhon teemoja ovat käytännöllisten perus ensiaputaitojen ja turvallisuuden lisäksi muun muassa ystävyys, suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtäminen ja arvostaminen.  Kerho tarjoaa varhaisnuorelle loistavan mahdollisuuden tutustua Punaiseen Ristin toimintaan ja periaatteisiin.

Tarjolla on lisäksi tietysti paljon hauskanpitoa ja uusia kavereita. Kerhot toimivat paikallisosastossa ja vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Jokaisella kerholla on oma toimintasuunnitelmansa. Mukaan kerholaiseksi? Ota yhteyttä paikallisosastoon ja kysy kerhosta.

Kalliolan nuoret ry

Punainen kortti rasismille

Kysely rasismista ja vertaistuesta

Nuorisotutkimusseura

Youth Work in Finland – Finding Ways for Intercultural Opening

Intergenerational Relations in Families with an Immigrant Background 

Sosiaalinen sirkus -hanke

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas

Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Video roolipelistä

Roolipeli tarjoaa nuorisotyöhön valmiin, toimivan ja toiminnallisen menetelmän. Se on innostava ja mukaansatempaava peli, joka tukee nuorten demokratiataitoja ja käsittelee samalla maailmanlaajuisia kysymyksiä ympäristöstä maahanmuuttoon. Pelissä nuoret pääsevät harjoittelemaan demokraattista päätöksentekoa, yhteisten asioiden hoitamista ja mielipiteen ilmaisua

Globaalikasvatuksen menetelmäsivut

Sivuille on koottu Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan aikana tuotettuja globaalikasvatusmenetelmiä ja -materiaalia, sekä vinkkejä rasisminvastaisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sivut on suunnattu kaikille nuorisotyötä tekeville toimijoille, jotka haluavat edistää moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta omassa työssään. 

Suomen Pakolaisapu

Yhteiset Lapsemme ry

Ole rohkea ja reilu –kampanjan video Samuel

Yhteiset Lapsemme ry:n rasisminvastaisessa Ole rohkea ja reilu – uskalla välittää! -kampanjassa torjutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa rasismia ja syrjintää sekä vahvistetaan välittävää asenneilmapiiriä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Romanit Euroopassa -koulutusmateriaali

Adoptioperheet ja adoptiolapsen kohtaama rasismi

Opas vanhemmille, jotka yleensä eivät itse ole kohdanneet rodullista syrjintää, ja voivat siksi olla hieman neuvottomia tukemaan lastaan näissä tilanteissa.
Opas sopii myös sovellettavaksi päiväkodeissa ja kouluissa, sekä muissakin syrjintätilanteissa.