Materiaaleja, vinkkejä ja linkkejä

Tälle sivulle on listattu materiaaleja ja linkkejä tueksi rasisminvastaiseen työhön:

Kiehumispiste keskustelumateriaali (su, sve, eng)

Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden.

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen. Materialet rekommenderas för personer över 15 år. För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb internetuppkoppling.

The Boiling Point discussion material is intended for teachers, youth workers and various kinds of communities to support them in discussions of racism, hate speech and patriotism. The material comprises selected scenes from the Boiling Point documentary and a set of questions to help you to start a discussion of the themes with your group. The material is recommended for use with people over 15 years of age. Using it requires a video projector and a fast internet connection.

Vain ihmisiä -kampanja – kaikki mukaan muutokseen!

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsuu kaikki mukaan muutokseen kohti moniäänisempää ja inhimillisempää Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuksia. Kampanja on päättynyt.

Vain ihmisiä -kampanjan keskiössä on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Meillä kaikilla on oma, ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös paljon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevaisuuden toiveita. Kohtaamisiin kannustetaan niin kasvotusten kuin verkossa. Parhaimmillaan kohtaamiset voivat olla osana yksinäisyyden, syrjäytymisen ja vihapuheen vähenemisessä. 

Kohtaamiskortit: Kohtaamishaastetta helpottamaan on tuotettu kohtaamiskortit. Korttien avulla osaston tai sen toimintaryhmän on mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta omaa tapahtumaa. Voitte kutsua jo suunniteltuihin tapahtumiin, olemassa oleviin verkostoihin ja kampanjoihin uusia ja tuttuja henkilöitä ja miettiä, miten voisimme pitää yllä turvallisen ja jokaisen ainutlaatuisuutta kunnioittavan yhteisön ja yhteiskunnan.

Työkaluja viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön (på svenska)

Asennetalkoot-video
Vanhemmat, isovanhemmat ja muut aikuiset ovat kasvattajina vastuussa asenteiden välittämisestä nuoremmille polville. Video kertoo lyhyen tarinan, miten asenteet periytyvät.

Yhdenvertaisuusvisa Yhdenvertaisuusvisan tavoitteena on käydä oppilaiden kanssa avointa keskustelua yhdenvertaisuuteen, syrjintään ja rasismiin liittyvistä teemoista. 

Visaa suositellaan käytettäväksi luokassa opettajan johdolla niin, että se heijastetaan oppilaille kysymys kerrallaan. Tällöin jokaisen kysymyksen kohdalla voidaan yhdessä keskustella sen herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä sekä käsitteiden merkityksistä.

Tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa oppilaat voivat kertoa omista kokemuksistaan. Ryhmässä voi nousta esiin hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. On tärkeää, että kenenkään omaa kokemusta ei torjuta tai kielletä, vaan niistä keskustellaan yhdessä pohtien

Målet med jämlikhets frågesport är att tillsammans med eleverna öppet diskutera teman som anknyter till jämlikhet, diskriminering och rasism. 

Det rekommenderas att frågesporten används i klassrummet under ledning av läraren, så att en fråga i taget visas för eleverna. På så sätt kan man för varje fråga tillsammans diskutera vilka tankar och frågor som väcks samt vad begreppen betyder.

Målet är att skapa en atmosfär där eleverna kan berätta om sina egna erfarenheter. Det kan komma fram mycket olika synpunkter och erfarenheter i gruppen. Det är viktigt att ingen elevs erfarenhet avvisas eller förbjuds, utan att man tillsammans funderar över dem genom diskussion.

The goal of the non-discrimination quiz is to engage students in open discussion on themes relating to equality, discrimination and racism. 

It is recommended that the teacher leads the quiz in the classroom by presenting it to the students one question at a time. This way each question can be accompanied with a discussion about the thoughts and questions it raises and what the different concepts might mean.

The aim is to create an atmosphere where the students can talk about their own experiences. The group discussion can give rise to a wide variety of different views and experiences. It is important that nobody's personal experience is denied or rejected but that they are all discussed together

Lataa itsellesi kirja – Ei niin mustavalkoista
Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Pohdittavaksi journalistiseen työhön.

Punaisen Ristin lasten kerhot ja opetusmateriaalit ala- ja yläkouluille sekä lukioille että ammattioppilaitoksille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä.

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Materiaaleilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia.  Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

OHJELMAA ALAKOULUILLE
Punaisen Ristin opetusmateriaalit alakouluille käsittelevät isoja ja tärkeitä kysymyksiä niin, että pienimmätkin ymmärtävät.

Globaalikasvatus alakoulujen materiaali sisältää neljä kokonaisuutta, jotka keskittyvät seuraaviin teemoihin: puhdas vesi, tulvat, ruoka ja ilmasto.
Jokaiseen opetuskokonaisuuteen kuuluu tarinoita, joita oppilaat voivat lukea itsenäisesti ja vastata tarinoiden lopussa oleviin kysymyksiin. Lisäksi kokonaisuuksiin kuuluu opettajan johdolla suoritettavia tehtäviä ja toiminnallinen Testaa Reddien kanssa -osuus sekä kuvaesityksiä teksteineen. Kokonaisuuksia voi yhdistellä ja tehdä osissa tarpeen mukaan.

OHJELMAA YLÄKOULUILLE
Haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi

OHJELMAA LUKIOILLE JA AMMATTIOPPILAITOKSILLE
Tarjoamme lukion opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Globaalikasvatus
Toisen asteen opetusaineisto kertoo laajasti elämästä kehitysmaissa, ongelmista ja työstä niiden ratkaisemiseksi.
Opetuskokonaisuuksia voi halutessaan täydentää toiminnallisilla koulurasteilla.

Sodassakin on säännöt
Oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla. Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi. Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Punaisen Ristin videoita koulukäyttöön
Koululaisille sopivat videot ovat nopea ja helppo tapa tutustua Punaisen Ristin työhön ja apuun, jota maailmalla tarvitaan. Hyödynnä videoita opetuksessa ja koulun tapahtumissa.

Koulujen aamunavaukset
Punaisen Ristin aamunavaukset käsittelevät tärkeitä teemoja rasismista päihteisiin ja sodan säännöistä luonnonkatastrofeihin. Punainen Risti tuottaa jatkuvasti kampanjoihin liittyviä aamunavauksia. Kannattaa siis käydä tarkistamassa aamunavausvarantomme ainakin Punaisen Ristin viikolla toukokuussa ja Nälkäpäivän aikaan syyskuussa. Voit hyödyntää ja muokata aamunavauksia vapaasti.

Tilaa opettajan uutiskirje
Opettaja, haluatko pysyä ajan tasalla Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatuista materiaaleista, saada ajankohtaista tietoa vaikkapa kriisin puheeksi ottamisesta koulun arjessa? Kaipaatko ideoita vanhempainiltaan, ajankohtaisia aamunavauksia tai vinkkejä teemapäivien toteuttamiseen? Tilaa sähköpostiisi 6-10 kertaa vuodessa ilmestyvä Opettajan uutiskirje. Saat tuoreet tiedot uusista opettajien käyttöön tehdyistä materiaaleista, tapahtumakokonaisuuksista ja ajankohtaisista puheenaiheista helposti käyttöösi.

Tule mukaan monikulttuuriseen toimintaan
Punaisen Ristin monikulttuurinen toiminta tuo yhteen eri taustaisia ihmisiä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Tule turvapaikanhakijoiden tueksi
Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia toimipisteineen eri puolilla Suomea.

Lapsille ja päiväkodeille on suunnitteilla omaa materiaalia, nyt on tarjolla näitä toimintoja:

REDDIE KIDS – LASTEN KERHOTOIMINTA (7 – 12-vuotiaille)
Lapset tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. Reddie Kids -kerhon teemoja ovat käytännöllisten perus ensiaputaitojen ja turvallisuuden lisäksi muun muassa ystävyys, suvaitsevaisuus sekä vieraiden kulttuureiden ymmärtäminen ja arvostaminen.  Kerho tarjoaa varhaisnuorelle loistavan mahdollisuuden tutustua Punaiseen Ristin toimintaan ja periaatteisiin.

Tarjolla on lisäksi tietysti paljon hauskanpitoa ja uusia kavereita. Kerhot toimivat paikallisosastossa ja vetäjinä toimivat koulutetut ohjaajat. Jokaisella kerholla on oma toimintasuunnitelmansa. Mukaan kerholaiseksi? Ota yhteyttä paikallisosastoon ja kysy kerhosta.