Materiaaleja, vinkkejä ja linkkejä

Tälle sivulle on koottu materiaaleja ja linkkejä tueksi rasisminvastaiseen työhön. Tutustu erilaisiin vinkkeihin myös täällä.

Kiehumispiste keskustelumateriaali (su, sve, eng)

Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden.

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen. Materialet rekommenderas för personer över 15 år. För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb internetuppkoppling.

The Boiling Point discussion material is intended for teachers, youth workers and various kinds of communities to support them in discussions of racism, hate speech and patriotism. The material comprises selected scenes from the Boiling Point documentary and a set of questions to help you to start a discussion of the themes with your group. The material is recommended for use with people over 15 years of age. Using it requires a video projector and a fast internet connection.

Vain ihmisiä -kampanja – kaikki mukaan muutokseen!

Suomen Punaisen Ristin, Amnesty Internationalin Suomen osaston ja Kirkon Ulkomaanavun yhteinen Vain ihmisiä -kampanja kutsui vuonna 2019 kaikki mukaan muutokseen kohti moniäänisempää ja inhimillisempää Suomea, joka kunnioittaa jokaisen ihmisarvoa ja -oikeuksia. Kampanja on päättynyt.
 
Vain ihmisiä -kampanjan keskiössä on kohtaaminen ja tuntemattomaan tutustuminen. Meillä kaikilla on oma, ainutlaatuinen tarinamme, mutta myös paljon yhteistä – tunteita, muistoja ja tulevaisuuden toiveita. Kohtaamisiin kannustetaan niin kasvotusten kuin verkossa. Parhaimmillaan kohtaamiset voivat olla osana yksinäisyyden, syrjäytymisen ja vihapuheen vähenemisessä.
 
Kohtaamiskortit: Kohtaamishaastetta helpottamaan tuotettiin kohtaamiskortit. Korttien avulla osaston tai sen toimintaryhmän on mahdollista toteuttaa vaikka kokonainen kohtaamistapahtuma tai hyödyntää kortteja esimerkiksi osana ystävänpäivää, rasisminvastaista viikkoa tai muuta omaa tapahtumaa. Voitte kutsua jo suunniteltuihin tapahtumiin, olemassa oleviin verkostoihin ja kampanjoihin uusia ja tuttuja henkilöitä ja miettiä, miten voisimme pitää yllä turvallisen ja jokaisen ainutlaatuisuutta kunnioittavan yhteisön ja yhteiskunnan. 
 

Yhdenvertaisuusvisa koululaisille

 
Yhdenvertaisuusvisa: Yhdenvertaisuusvisan tavoitteena on käydä oppilaiden kanssa avointa keskustelua yhdenvertaisuuteen, syrjintään ja rasismiin liittyvistä teemoista. 
 
Visaa suositellaan käytettäväksi luokassa opettajan johdolla niin, että se heijastetaan oppilaille kysymys kerrallaan. Tällöin jokaisen kysymyksen kohdalla voidaan yhdessä keskustella sen herättämistä ajatuksista ja kysymyksistä sekä käsitteiden merkityksistä.
 
Tavoitteena on luoda ilmapiiri, jossa oppilaat voivat kertoa omista kokemuksistaan. Ryhmässä voi nousta esiin hyvinkin erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. On tärkeää, että kenenkään omaa kokemusta ei torjuta tai kielletä, vaan niistä keskustellaan yhdessä pohtien.
 

Lataa itsellesi kirja: Ei niin mustavalkoista

Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin. Pohdittavaksi journalistiseen työhön.

Lasten ja nuorten materiaalit

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia on tarjolla useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Suunnittelemissamme opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen.

Rasisminvastainen kampanja toteutetaan erityisesti nuorten kautta. Meillä kaikilla on ennakkoluuloja ja erilaisuuteen liittyviä pelkoja. Kouluissa ja nuorisotaloilla niistä on kuitenkin hyvä puhua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa. Näin rakennamme turvallisempaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille.

Materiaaleilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.

Sodassakin on säännöt

Oppimateriaalipaketti tutustuttaa oppilaat sodan oikeussääntöihin. Materiaalissa kerrotaan sodan vaikutuksista ja Punaisen Ristin avustustoiminnasta sota-alueilla. Materiaalipaketti koostuu yhdeksästä oppitunnista. Yksittäisiä oppitunteja voi hyödyntää, vaikkei kävisikään koko oppimateriaalia läpi. Materiaalipaketissa on myös esitelty oppimateriaalin yhtymäkohtia yläkoulun ja lukion opetussuunnitelmaan. Esittelyt on tehty oppiaineittain.Tältä sivulta löytyy koko materiaalipaketti yksissä kansissa sekä yksittäisten oppituntien materiaalit lyhyiden esittelyjen kera.

Tule mukaan kotoutumista tukevaan toimintaan 

Pakolaisia ja maahanmuuttajia tukevaa Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa on monilla paikkakunnilla. Tule mukaan vapaaehtoiseksi tukemaan kotoutumista ja Punaisen Ristin maahanmuuttotyötä. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Tule mukaan turvapaikanhakijoiden tueksi

Suomen Punainen Risti tukee viranomaisia turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamisessa ja ylläpitää useita vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea. Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskusten arjessa.