Kotoutuminen ja kolmas sektori seminaari 2016: Tie kotikuntaan / Integration och tredje sektorn seminarium 2016: Vägen till hemkommunen

Kaksikielisen seminaarin tavoitteena on tutkiskella sekä kolmannen sektorin että viranomaisten näkökulmia turvapaikanhakijan kuntavastaanottoon ja alkuvaiheen kotoutumiseen. Miten turvapaikanhakijan polku kotikuntaan rakentuu? Mitä esteitä polulla on, millaisia hyviä käytäntöjä on kehitetty esteiden madaltamiseksi, miten sujuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä vahvistetaan? Tule jakamaan ajatuksia, kokemuksia ja visioita!

Ajankohta: Torstai 10.11.2016 klo 9.00–16.30
Paikka: Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris, Marjaniementie 74, Itäkeskus, Helsinki
Juontajat: Toimittaja Renaz Ebrahimi, monikulttuurisuustyön kehittäjä Nina Stubb

Ilmoittautuminen seminaariin tämän linkin kautta 4.11.2016 mennessä.

Målsättningen för det tvåspråkiga seminariet är att undersöka kommunernas mottagande och integration av asylsökande både ur ett myndighetsperspektiv och ett tredje sektorperspektiv. Hur skapar man en väg in i kommunen för de asylsökande? Vilka är utmaningarna och vilka är de goda modellerna som underlättar integrationen. Hur förverkligar man ett gott samarbete mellan olika aktörer? Kom och dela dina tankar, erfarenheter och visioner!

Tid: Torsdagen 10.11.2016 kl. 9.00-16:30
Plats: Synskadades Verksamhets- och servicecentret Iiris, Marjaniementie 74, Östra centrum, Helsingfors
Moderator: Journalist Renaz Ebrahimi, mångkulturutvecklare Nina Stubb

Anmälning till seminariet genom den hän länken senast 4.11.2016

OHJELMA:
 
9.00–9.30 Aamiaiskahvi
 
9.30–10.00 Avauspuheenvuorot
 
Tarja Rantala, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
Marita Salo, järjestöjohtaja, Suomen Punainen Risti
 
 
10.00–10.30 Mikä ajaa maailman pakosalle?
 
Pekka Reinikainen, kansainvälisen avustustoiminnan vaikuttamistyön ja viestinnän suunnittelija, Suomen Punainen Risti
 
10.30–11.00 Maahanmuutto kaupungin elinvoimatekijänä 
 
Teppo Rantanen, elinvoimajohtaja, Tampereen kaupunki
 
11.00–12.00 Paneelikeskustelu: Käytännön kokemuksia kuntaan siirtymisestä
 
Jenni Lemercier, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon kaupunki 
Olli Salo, puheenjohtaja, SPR Forssan osasto
Liselott Sundbäck, invandrarkoordinator, Kommunförbundet
Kuntapaikan saanut turvapaikanhakija
 
12.00–13.00 Lounastauko (omakustanteinen)
 
13.00–13.45 Svenskfinland integrerar: Case Malax
 

Lotta Böling, Finlands Röda Kors Österbottens distrikt
Kristoffer Nykopp, ungdomsarbetare, Malax kommun

13:45–14:00 Iltapäiväkahvit

14:00–16:00 Polun askeleita – kiertävät työpajat

Learning café -pajat: 

 
1) Starttivoimaa – alkuvaiheen kumppanuutta. Ulla Laakso, vapaaehtoistoiminnan suunnittelija, SPR Kaakkois-Suomen piiri 
2) Koko kunta kotouttaa. Maarit Tiittanen, hanketyöntekijä, Punkalaitumen kunta
3) Hyvien väestösuhteiden työkalu osana paikallista kotoutumista. Mia Luhtasaari, hankekoordinaattori, TRUST- hyvät väestösuhteet Suomessa, oikeusministeriö

16:00–16:30 Työpajojen purku

Lisätietoa:
Emilia Fagerlund, monikulttuurisuustyön suunnittelija, SPR keskustoimisto
p. 020 701 2158
emilia.fagerlund(at)punainenristi.fi 

Avun tarinoita