Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta - Självständiga Finland fyller 100 år

Joakim Strand Vaasan Valtuuston puheenjohtaja, Antonia Teca Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Jasmine Marjeta nuorisovalt. jäsen, Sakarija Mohamed nuorisovalt. jäsen. Ida-Maria Skytte Röda Korset frivillig, Ramiesa Mahdi Röda Korset frivillig, Barbara Meinhart Röda Korset frivillig

Itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. Nyt on hyvä tilaisuus vahvistaa kuvaa Suomesta yhdenvertaisena maana ja suomalaisista avoimina sekä ystävällisinä ihmisinä! Siksi tämän vuoden rasisminvastaisen viikon teemana oli #minäpäätän - ”Minä päätän vaikuttaa rasismiin ja työskennellä paremman yhteiskunnan puolesta.”

Självständiga Finland fyller 100 år. Nu har vi en bra chans att förstärka bilden av Finland som ett jämlikt land och finländarna som öppna och vänliga människor! Därför var årets tema för veckan mot rasism #jagbestämmer - ”Jag bestämmer att arbeta mot rasism och för ett bättre samhälle.”

Rasisminvastaisen viikon aikana kerättiin päätöksiä ympäri Suomea. Jokaisella suomalaisella oli mahdollisuus tehdä päätös paremman yhteiskunnan puolesta.

Nyt toivomme, että Vaasan kaupunginvaltuusto lukee nämä päätökset ja muistaa ne, kun valtuusto tekee päätöksiä.

Under veckan mot rasism samlades beslut in i hela Finland. Varje finländare hade möjlighet att fatta ett beslut om att skapa ett bättre samhälle. Nu önskar vi att Vasa stadsfullmäktige läser dessa beslut och har dem i åtanke då fullmäktige fattar beslut.

Nämä ovat Vaasan asukkaiden päätökset:
Det här beslöt Vasas invånare:

”Että hyväksyn jokaisen yksilönä.”

”Hymyilen jokaiselle.”

”Att vi skall jobba för ett samhälle fritt från rasism, fördomar och våld, ett samhälle som är tryggt och välkomnar alla, ett samhälle som är jämställt och utan diskriminering. Jag bestämmer att vi ska jobba för allas lika värde, vi skall jobba för att få bort all främlingsfientlighet. Jag bestämmer att vi skall göra allt i vår makt för att få bort rasismen. Ingen skall behöva vara rädd/känna sig utanför p.g.a. att man är unik och annorlunda. WE ARE ALL HUMANS.”

”Minä tulen aina kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti.”
”Alla får vara sig själva, just så som dom vill vara.”
”Että en syrji ulkokuoren takia.”

”Se alltid människan!”

”Minä päätän, että Vaasan nuorilla pitäisi olla turvallisempi olo, ja että, aikuiset suhtautuisivat kiusaamiseen vakavammin.”

”Että ketään ei saa kiusata ihonvärin – lihava tai laiha - stop kiusaamiselle.”

”I decide to make decisions that are good for everyone!”

”Ei rasismia Vaasassa!”

”Jag välkomnar alla att delta i den fritidsverksamhet jag utövar.”

”Ulkomaalaiset ovat hyviä työntekijöitä. Tätä voisi mainostaa.”
 

”I decide to care. I decide to help. I decide to be the best version of myself to everyone, regardless of a person’s background, decisions or former deeds.”

”We have many different religions, different languages, different colored skin, but we all belong to one human race.”

”Jag vill bemöta alla mänskor med respekt.”

“Minä päätän että aikuiset suhtautuisi nuoriin vakavasti.”

”Jag bestämmer att säga emot då jag ser rasism.”
”Hyväksyn kaikki sellaisina kun on.”

”Kohdataan ihminen ihmisenä, ei tilastona.”

”Jag bestämmer att alla i hela världen har rätt att vara sig själva!”

”Minä päätän, että ei saa tapella”

”Perustan mielipiteeni ihmisestä luonteen ja toiminnan, en ihonvärin tai taustan perusteella.”

”Jag tänker vara vänlig varje dag!”
”Minä päätän, etten hyväksy rasismia.”

”Jag vill att Vasa stad anställer fler nyanlända.”

”Jag vill att alla ska ha samma rättigheter!”

”Minä päätän, etten ikinä koske huumeisiin.”

”Jag bestämmer att alla ska bemötas jämlikt och fördomsfritt, oavsett om man är finländare eller invandrare.”

”Minä haluan, että Vaasan kaupunki vaihtaa bussi-aikataulut ja järjestää enemmän tapahtumia.”

”Nuorisotalo Villaan on kaikki tervetulleita.”

”Minä päätän, että jokaisella on oikeus olla oma itsensä ja ilmaista itseään.”

”Att alla skall behandlas på samma sätt på vår jord”

”Minä päätän, että jokainen on yhtä tärkeä.”

”Att vi skall jobba för ett fördomsfritt samhälle där alla är välkomna, att alla skall ha ett tryggt hem och land att bo i, att vi skall ha en asylpolitik som tar sitt ansvar och som jobbar för allas lika värde och trygghet, att ingen skall bli diskriminerad p.g.a. hudfärg, kön eller sexuell läggning.”

”Att vi skall kämpa för ett fördomsfritt samhälle, där man ser på alla med samma älskade ögon och där alla får samma chans och möjligheter.”

”Minä päätän huolehtia ympäristössäni olevien ihmisten hyvinvoinnista parhaalla mahdollisella tavalla: muistuttaa että he ovat arvokkaita, tehdä pieniä ja suuria piristäviä tekoja, hymyillä ja tervehtiä kadulla vastaan tulevia, ja jos joku näyttää yksinäiseltä, aion tervehtiä ja tarjota juttuseuraa.”

”Att alla skall behandlas lika oberoende av kön, hudfärg, religion och sexualitet.”

”Että en tuomitse ketään värin perusteella.”

Avun tarinoita