Rasismi työelämässä

Janette Grönfors
Syrjintätapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen työsuojelupiiriin tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun.
Kuvaaja: Janette Grönfors

Ulkomaalaistaustaisten osuus työpaikoilla on kasvanut viime vuosina nopeasti. Tutkimusten mukaan suomalaiset pääosin kannattavat yhdenvertaisia mahdollisuuksia työelämässä tukevia toimenpiteitä, vaikka ilmaisevatkin monimuotoisuuden tuovan mukanaan erilaisia haasteita.

Maahanmuuttaneiden työttömyys on kuitenkin edelleen yli kaksinkertainen kantaväestöön verrattuna. Syyt maahanmuuttaneiden korkeampaan työttömyysasteeseen ovat moninaiset. Yksi syy maahanmuuttaneiden korkeampaan työttömyysasteeseen on etninen syrjintä, joka voi liittyä esimerkiksi virantäyttöön, palkkaukseen, toiseen työtehtäviin siirtämiseen, korvausten maksamiseen sekä tiedonsaantiin työpaikoilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan maahanmuuttaneiden työllistymisvaikeuksien taustalla on usein ylikorostetut kielivaatimukset, joiden taustalla puolestaan saattaa olla työnantajan haluttomuus palkata ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettuun on oltu yhteydessä myös ulkomaalaistaustaisten vaikeuksista saada koulutustaan vastaavaa työtä. Maahanmuuttaneet löytävät töitä pääasiassa matalapalkkaisilta aloilta, joissa etenemismahdollisuudet ovat heikot. Tavallisimpia ulkomaalaistaustaisten ammatteja Suomessa ovatkin siivoojat, myyjät ja ajoneuvojen kuljettajat – koulutustaustasta riippumatta.

Työsuhteeseen liittyvien ulottuvuuksien lisäksi syrjintää ja rasismia esiintyy työpaikoilla myös työntekijöiden kesken. Eräs keskeisimmistä rasistisen toiminnan muodoista työpaikoilla on ulkomaalaistaustaisten eristäminen muusta työyhteisöstä.

Työelämää koskeva syrjintä kuuluu aluehallintaviraston työsuojelun toimialaan. Työelämän etnistä yhdenvertaisuutta koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Katso tästä oman alueesi työsuojeluhallinnon yhteystiedot. 

Lue lisää syrjinnästä työelämässä ja siihen puuttumisesta yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta

Hyvä keino edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla on yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen työpaikalla. Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta saat sisäministeriön sivuilta.

Lähteet:

Avun tarinoita