Laulaja ja lauluntekijä Manna

Niklas Meltio
Kuvaaja: Niklas Meltio
Jokaisen tulee puuttua tilanteisiin, joissa näkee tai kuulee rasismia

Laulaja ja lauluntekijä Manna on viime vuosina saanut paljon suosiota kotimaassa ja ulkomaillakin. Monikulttuurisesta perheestä lähtöisin oleva laulaja toivoo, että uusiin kulttuureihin suhtauduttaisiin rikastavana elementtinä ja kertoo vinkkejä, miten jokainen voisi puuttua arjessa esiintyvään rasismiin.

Manna toivoo, että suomalaiset oppisivat jakamaan enemmän sulkeutumisen sijasta. Hänen mukaansa pitäisi muistaa, että ottamalla vastaan jotain uutta, oma kulttuuri ja identiteetti vahvistuvat, eivätkä heikkene, kuten usein ajatellaan. Ajatus sulkea Suomi muilta kulttuureilta on Mannan mielestä merkki taantumuksesta, eikä missään nimessä eduksi kenellekään.

Manna kertoo joutuneensa muutaman kerran rasistisen vihjailun kohteeksi, mutta erityisesti mieleen on jäänyt välikohtaus kansainvälisellä lentokentällä, jossa tuntematon nainen nimitteli häntä.

- Mutta sitten muut ympärilläni olevat ihmiset reagoivat ja se oli mielestäni hienoa. Juuri siitä tässä kampanjassakin on kyse. Että ei anna tällaisten rasististen tekojen tapahtua.

Suomessa on vallalla Mannan mielestä tapa, ettei naapurin asioihin puututa – ei avata suutaan, koska koetaan, etteivät muiden asiat kuulu ulkopuolisille. Tämä on hänen mukaansa täysin väärä ajattelutapa.

Arjen rasismia voi torjua

- Rasismin torjumisen ei tule tapahtua hyökkäyksen, vaan pikemminkin ymmärryksen kautta. Se voi olla asiallisia huomautuksia ihmisille, jotka eivät tajua viljelevänsä ennakkoluuloja puheessaan. Se voi olla kieltäytymistä istua sellaisessa pöydässä, jossa viljellään rasistisia puheenaiheita. Se voi olla omien rajojen vetämistä, eli jokaisen on arvioitava missä tilanteessa omat rajansa vetää ja milloin koettaa keskustella.

Manna näkee rasismin samanlaisena kuin koulukiusaamisen – päävastuussa on aggressiivinen kiusaaja, mutta vastuu on myös niillä, jotka antavat sen tapahtua.

Viha ja rasismi syntyvät Mannan mukaan peloista ja ennakkoluuloista.

- Jos tähän uskoo, voi myös uskoa siihen, että tilanne on korjattavissa. Kun ihmiset pelkäävät, he suojautuvat välillä hyvinkin väärillä tavoilla.

Asenteisiin laulaja uskoo pystyvänsä vaikuttamaan omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan ja olemalla aktiivinen ja tuomalla ilmi omat arvonsa.

- Koen tärkeäksi kaiken, missä on kyse ihmisarvosta. Ja sen, että ihmisten välillä vallitsee yhtäläiset oikeudet.

Teksti: Nina Lindberg

Videotervehdys

Avun tarinoita