Punaisen Ristin rasisminvastainen viikko 2018

Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon valtakunnallinen kampanja 2018

#olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou 19.–25.3.2018

MITÄ: VAIKUTTAVUUSKAMPANJA.

Jokainen on vastuussa omista valinnoistaan ja asenteistaan. Kampanja kohdistuu nyt yksilöön, heihin haluamme vaikuttaa. Ihmiset ovat erilaisia ja jokainen ihminen toimii omalla tavallaan, mutta viime kädessä jokainen tietää mikä on oikea tapa toimia esimerkiksi rasistisissa tilanteissa. Jokainen, jopa pieni lapsi tietää, että kaikkia tulisi kohdella samalla tavalla. Vuoden 2018 kampanja on myös yhdenvertaisuutta edistävä kaikkia koskeva kampanja. Jokainen tarvitsee lähelleen ihmisen, joka on läsnä ja tukemassa arjessa. Tällä kampanjalla pyrimme myös kahdensuuntaisen kotoutumisen toteutumiseen ja onnistumiseen.

MILLOIN: 19.–25.3.2018, vko 12

MISSÄ: Koko Suomi

MITEN: Vaikuttamalla!

Käyttämällä verkostojanne hyväksi ja haastamalla yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja mukaan kaikkien yhteiseen rasisminvastaiseen kampanjaan

MIKSI?

Suomessa on tapahtunut viimeisen viiden vuoden aikana paljon asioita, jotka ovat edesauttaneet yhteiskuntamme kahtia jakoa, polarisoitumista. Syrjinnän- ja rasisminvastainen toiminta tulisi olla jokaiselle meille tärkeää ja kampanjaviikon aikana voimme tuoda asian ajankohtaisuutta ja tärkeyttä korostetusti esille koko Punaisessa Ristissä sekä muille kansalaisille. Näin teemme kampanjastamme koko Suomen yhteisen rasisminvastaisen kampanjan.

Rasisminvastaisen viikon kampanja on yksi Suomen Punaisen Ristin vuosittaisista virallisista kampanjoista.

PUNAISEN RISTIN PIIREISSÄ/SEURAKUNNISSA/NUORISOTALOILLA/KIRJASTOISSA/OPPILAITOKSISSA

tekemällä hyviä tekoja yksilöille ja ryhmille

keräämällä edelleen lauseita ja tekoja

käyttämällä valitsemaamme # kolmikielisenä sosiaalisessa mediassa

paneelikeskusteluissa

tempauksissa kaduilla, ostoskeskuksissa, seurakunnissa, kaikissa SPR toiminnoissa paikallisesti (VOK, KONTIT, Nuorten turvatalot, Vapepa)

Kiehumispiste-keskusteluissa (su, ru, eng)

Blogikirjoituksissa

Seminaareissa

Haastatteluissa

Videoklipeissä (koululaiset, opiskelijat ja nuoret itse tekevät, jakavat ja haastavat muita mukaan sosiaalisessa mediassa)

Järjestämällä yhteisiä peli-iltoja aiheesta eri ryhmille:

Rasismi-visa (su, ru, eng)

Rasismi 24/7 (su, ru, eng)

 

Jakamalla kampanjan tunnisteita kampanjaviikon tapahtumissa sosiaalisessa mediassa

Aloittamalla kampanjatunnisteiden #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou käyttö jo hyvissä ajoin

Pyytämällä verkostojanne ja muita tahoja/urheilijoita/urheiluseuroja/kuntaa mukaan kampanjaan, suunnittelemaan mahdollisia yhteisjippoja, hyvissä ajoin      

 

Kampanjoinnin edut:

Tavoitetaan lyhyellä ajalla isompi joukko erilaisia ihmisiä, jolloin vaikuttavuus moninkertaistuu

Syrjinnän- ja rasisminvastaista materiaalia on tällä hetkellä tarjolla kaikille ikäryhmille

Keskitytään yhteiseen teemaan

Sitoutuminen on aktiivisempaa siksi, että ’kampanjointiaika on rajattu’, joten vapaaehtoisia on helpompi saada mukaan

SPR:n rasisminvastainen valtakunnallinen kampanja on jo käsite Suomessa ja media on siitä kiinnostunut ja uutisoi siitä kattavasti.

 

Kampanjoinnin uhat:

Kaduilla kampanjoidessa ’järki kädessä’, oma turvallisuus tärkeintä (-> ohjeistus uhkatilanteiden varalle/koulutus niin työntekijöille kuin kaikille vapaaehtoisillekin)

Syrjinnän- ja rasisminvastainen työ on tällä hetkellä sekä arvossa että arvostelun kohteena ja ihmisten reaktiot julkisissa paikoissa arvaamattomia (hyvä tiedostaa)

Vastustajat saattavat masinoida vastaan “isosti” sosiaalisessa mediassa (hyvä tiedostaa)

 

TUNNISTEET SOSIAALISESSA MEDIASSA JA MATERIAALIT:

 #olenkanssasi #jagärmeddig #imwithyou sosiaalisessa mediassa

Ei rasismille! -logo, on tuttu ja käytössä jo kaikkialla Suomessa, kaikki voivat käyttää sitä vapaasti. Kampanjalogon (viestinnässä/sosiaalisessa mediassa käytettäväksi) voi halutessaan tilata Punaisesta Rististä

Jakotavaraa: Ei rasismille! pinssit, tarrat, julisteet maksutta Punaisen Ristin verkkokaupasta viikon 8 jälkeen

SPR:n omat materiaalit RedNetistä, koulu- ja opettajasivuilta, ei rasismille www-sivulta, muuta materiaalia kumppaneidemme sivuilta sekä yhdenvertaisuus.fi sivustolta

 

 

 

 

Uutiset

Suomen Punaisen Ristin koordinoima Ei rasismille! –kumppanuushanke (2013 – 2017) on ollut näkyvä ja vaikuttava toimija Suomessa viiden vuoden ajan. Suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut näiden vuosien aikana paljon sellaista, johon Ei rasismille! –hanke on pystynyt vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti omilla toiminnoillaan, kehittämillään menetelmillään ja materiaaleillaan.

Pixabay

Se tapahtui tavallisena elokuisena perjantaina 18.8.2017, Turussa, hetken Suomen pääkaupunkinakin olleessa suomalaisittain suuressa kaupungissa. Tämän kirjoitukseni tarkoitus ei ole käydä läpi sitä, mitä Turussa tapahtui, vaan sitä miten se vaikutti ja vaikuttaa edelleen meihin Suomessa asuviin ihmisiin. En myöskään ota kantaa siihen millaisia uusia lakeja tapahtuman seurauksena tehdään tai minne kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi sijoittaa odottamaan siksi aikaan kunnes he saavat päätöksen myös tekemästään valituksesta koskien aiempaa kielteistä päätöstä.

Augustina Jämsä

Olympiakomitea, lajiliitot, seurat, toimijat ja huippu-urheilijat lähtivät mukaan rasisminvastaiseen työhön. Oikein urakalla ja tosissaan, olemme win-win tilanteessa. Kuluvan vuoden yhteistyömme on yhtä suurta urheilujuhlaa. Välillä kuulemme outoa jupinaa yllättäviltä tahoilta, että miksi sitä urheilua pitää tunkea kaikkialle ja muuta ”nitkunnatkunvätkätystä.” Siksi, että lähes koko kansa urheilee tai vähintään penkkiurheilee. Urheilu yhdistää ihmiset, jotka muuten eivät koskaan kohtaisi toisiaan. Yksinkertaista.