Opettaja opettaa kolmea nuorta maahanmuuttajalasta.

Maahanmuuttaneiden tueksi

Kuva: Susanna Kekkonen / Punaisen Ristin Läksyhelppi

Tule mukaan vapaaehtoiseksi tukemaan Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttotyötä!

Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on moninaista ja siihen ovat tervetulleita kaikki, jotka tuntevat Punaisen Ristin arvot omikseen. Toiminta tuo yhteen ihmisiä monenlaisista eri taustoista. Vapaaehtoisena voit edistää yhdenvertaisuutta ja rakentaa moniarvoista yhteiskuntaa.

Maahanmuuttaneita tukevaa vapaaehtoistoimintaa on useilla paikkakunnilla. Tutustu toimintamuotoihin, ilmoittaudu mukaan tai kysy lisätietoja alueesi Punaisen Ristin piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

Aloita matkasi kotoutumisen tuen vapaaehtoisena Kotoutumisen tukena -verkkokurssilla. Perehdytyksen avulla löydät juuri sinulle sopivan vapaaehtoistehtävän, saat yleistietoa pakolaisuudesta ja kotoutumisesta sekä valmiudet toimia vapaaehtoisena.

Löydä oma paikkasi vapaaehtoisena

Turvapaikanhakijat asuvat vastaanottokeskuksissa ja odottavat turvapaikkapäätöstä. 7.3.2022 alkaen vastaanottokeskuksissa saavat majoittua myös Suomesta tilapäistä suojelua hakeneet. Punaisen Ristin vapaaehtoisilla on tärkeä rooli vastaanottokeskuksen asukkaiden arjessa.

Vapaaehtoisena voit opettaa suomen tai ruotsin kieltä, kulttuuria ja tapoja. Voit myös olla mukana järjestämässä vapaa-ajan toimintaa, esimerkiksi naisten tai lasten kerhoja. Vapaaehtoisella on tärkeä rooli turvapaikanhakijoiden psykososiaalisessa ja sosiaalisessa tukemisessa.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi valitsemalla toimintamuoto: maahanmuuttajan tukeminen.

Suomen Punainen Risti osallistuu kiintiöpakolaisten eli uudelleensijoitettujen maahantulojärjestelyihin. Vapaaehtoisena olet vastaanottamassa kiintiöpakolaisia lentoasemalla ja autat heitä rajamuodollisuuksissa ja asuinkuntaan siirtymisessä.

Voit olla sopiva tehtävään, jos olet kiinnostunut auttamaan pääasiassa arkisin ja päiväsaikaan ja pystyt sitoutumaan toimintaan kahdeksi vuodeksi. Kysy lisätietoja sähköpostitse osoitteesta: refugees(at)redcross.fi.

Paperittomat ovat usein erityisen haavoittuvassa asemassa. Heillä ei ole oleskeluoikeutta Suomessa eikä sosiaaliturvaa.

Voit auttaa paperittomia löytämään viranomaisten ja kolmannen sektorin palveluita. Keskusteluapu ja toiminnallisuuden tukeminen voivat helpottaa paperitonta löytämään ratkaisuja vaikeassa elämäntilanteessa. 

Kysy lisätietoja paperittomien auttamisesta omalla paikkakunnallasi osoitteesta: paperittomat(at)punainenristi.fi

 

Vapaaehtoinen ystävä voi olla maahanmuuttaneelle korvaamaton tuki. Maahanmuuttaneen ystäväksi voi ryhtyä yksin, yhdessä puolison, perheen tai ystävän kanssa. Voitte tehdä yhdessä arkisia asioita, esimerkiksi käydä kävelyllä, laittaa ruokaa tai tutustua lähiympäristöön kuten kirjastoon.

Löydä lähin ystävätoiminnan peruskurssi

 

Voit toimia vapaaehtoisena kielikerhossa, joka tarjoaa Suomeen muuttaneille joustavan mahdollisuuden arkikielen harjoitteluun. Kerho voi toimia tukena viranomaisten tarjoamille kielikursseille.

Kysy lisätietoja oman paikkakuntasi kielikerhoista piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

 

Voit auttaa ala- tai yläkoululaisia läksyjen teossa koulutuntien jälkeen. Läksykerhojen ja läksyhelppien tavoittena on tukea ja motivoida lapsia ja nuoria koulunkäynnissä. Kerhoja pidetään kirjastoissa, asukastiloissa ja kouluissa.

Kysy lisätietoja oman paikkakuntasi läksykerhoista piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

Kansainvälinen klubi on eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka ja kaikille avoin kerho. Toiminta tuo ihmisiä yhteen yli kulttuurirajojen ja antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja toinen toiselta oppimiseen. Toiminta muotoutuu kävijöiden kiinnostuksen mukaan.

Kysy lisätietoja oman paikkakuntasi toiminnasta piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

Vapaaehtoisena voit auttaa maahanmuuttanutta asettumaan uuteen kotiin ja tutustumaan asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin.

Kysy lisätietoa oman paikkakuntasi toiminnasta piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

Suomeen muuttaneille suunnatuilla leireillä voit olla järjestämässä suomalaisia luontoelämyksiä ja hauskaa yhdessä tekemistä. 

Kysy lisätietoja oman paikkakuntasi toiminnasta piiritoimistosta tai paikallisosastosta.

 

Punainen Risti tukee maahanmuuttaneita
Punainen Risti tukee maahanmuuttaneita