Punaisen Risti vapaaehtoinen sitoo toisen henkilön kädessä olevaa haavaa.

Ensiapu

Kuva: Joonas Brandt / Suomen Punainen Risti

Ensiapu on elämäntaito. Se on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen.

Voit antaa ensiapua ja hätäensiapua ilman erityistä ammattitaitoa tai välineitä. Maallikon antama apu parantaa usein huomattavasti apua saavan mahdollisuuksia selviytyä ja toipua.

Voit opetella ensiapua Punaisen Ristin ensiapukursseilla.

Ensiapuohjeet
Ensiapuohjeet
Näin pääset mukaan ensiapuryhmään
Näin pääset mukaan ensiapuryhmään
Tarkista oman kotisi turvallisuus
Tarkista oman kotisi turvallisuus
Hanki ensiapu- ja turvatuotteita