Neljä hymyilevää henkilöä Punaisen Ristin varusteissa istuu väkijoukossa Punaisen Ristin yleiskokouksessa Finlandia-talossa.

Järjestötoiminta

Kuva: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Tehtävämme on auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Kannustamme ja koulutamme ihmisiä myös hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.

Suomen Punainen Risti on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toimintaan sovelletaan yhdistyslakia järjestöä koskevassa laissa erikseen määrätyin osin. Punaisen Ristin säännöt hyväksytään järjestön yleiskokouksessa ja annetaan tasavallan presidentin asetuksella. Suomen tasavallan presidentti toimii myös järjestön suojelijana. Järjestön oikeus Punaisen Ristin nimen ja tunnuksen ilmaisevaan käyttöön on suojattu lailla.

Jäsenet johtavat järjestöä

Suomen Punaisen Ristin kymmenettuhannet jäsenet ja vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallisosastoissa.

Järjestössä ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistöä edustava yleiskokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yleiskokouksessa järjestölle valitaan hallitus ja valtuusto, jotka johtavat järjestön toimintaa.

Kahdentoista piiritoimiston työntekijät tukevat osastojen vapaaehtoisia. Piirit muun muassa järjestävät oman alueensa vapaaehtoisille koulutuksia ja tapahtumia, joissa vapaaehtoiset jakavat kokemuksia, oppivat uusia taitoja ja saavat uutta intoa auttamistoimintaan. Piirit myös ylläpitävät ja tarvittaessa johtavat alueellista varautumista sekä ylläpitävät alueellista viranomaisyhteistyötä.

Valtakunnallista vapaaehtoistoimintaa ja Punaisen Ristin auttamistyötä koordinoi keskustoimisto. Sen vastuulla ovat muun muassa koko organisaation toiminnan kehittäminen, viranomaisyhteistyö, valtakunnalliset kampanjat kuten Nälkäpäivä, ja kansainvälinen avustustyö. Lisäksi keskustoimisto vastaa Punaisen Ristin kannanotoista ja pyrkii edistämään järjestön arvoja suomalaisessa päätöksenteossa.

Punaisen Ristin yleiskokous
Punaisen Ristin yleiskokous
YouTube-upotuksen esikatselukuva
Punaisen Ristin toimintalinjaus 2024–2026.
Punaisen Ristin hallitus ja valtuusto
Punaisen Ristin hallitus ja valtuusto
Järjestötoimintaan liittyvät julkaisut
Järjestötoimintaan liittyvät julkaisut
Liity jäseneksi
Liity jäseneksi
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Eettinen ja vastuullinen Punainen Risti
Lehdet
Lehdet
Brändi ja visuaalinen ilme
Brändi ja visuaalinen ilme