Oulun kaupunki ja Suomen Punainen Risti tekevät yhdessä rasisminvastaista työtä 2016

Augustina Jämsä
Yhdenvertaisuuskoulutusta tarjotaan kattavasti läpi koko organisaation.
Kuvaaja: Augustina Jämsä

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista yhdenvertaisuuden edistämisessä ja moninaisuuden kohtaamisessa.

- Olemme tilanneet Punaiselta Ristiltä koulutuksia Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluiden työtekijöille, jotka oman työnsä ohessa voivat vetää rasismiin puuttumisen Treenikehää, sanoo Oulun kaupungin monikulttuurisuustyön koordinaattori Sari Mettovaara.

Toiminnallisessa draaman keinoja hyödyntävässä Treenikehässä osallistujat oppivat tunnistamaan rasismia sekä saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi työyhteisöissä ja julkisilla paikoilla.

Nämä koulutukset liittyvät Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden suunnitelmaan, jossa kuntalaisten yhdenvertaisuutta edistetään. Henkilöstö tarvitsee koulutusta erityisesti moninaisuuden kohtaamiseen, sanoo Mettovaara.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden vuoden 2016 tavoitteena on vahvistaa Oulun kaupungin henkilöstön osaamista yhdenvertaisuuden edistämisessä. 

Yhdenvertaisuuskoulutusta tarjotaan kattavasti läpi organisaation.

Koulutukset alkavat 28.4.2016.

Avun tarinoita