Turussa puhuttiin työllisyydestä ja rasismista

Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke
Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke
Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke
Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke

Ei rasismille -hanke järjesti Turun Mahdollisuuksien torilla sunnuntaina 21.9. paneelikeskustelun koulutettujen maahanmuuttajataustaisten turkulaisten työllistymisestä. Sanavalmiista keskustelijoista Seida Sohrabi edusti Kurdistanin Nuorten ja Opiskelijoiden Liitto - Suomi (KNOLS) ry:tä, Alas Ali Turun kaupungin maahanmuuttajien työllisyysprojekti Triangelia ja Janne Loikkanen Turun Akateemisia rekrytointipalveluja. Paneelia johti Ei rasismille! –hankkeen vertaistukitoiminnan suunnittelija Petri Öhman.

Panelistit jakoivat näkemyksen, että maahanmuuttajataustaiset nuoret tarvitsevat kannustusta ja tukea opintojensa jatkamiseen korkea-asteelle saakka niin kodeilta, KNOLS ry:n kaltaisilta vertaisjärjestöiltä kuin ympäröivältä yhteiskunnaltakin. Sen sijaan laajamittainen ja nopea siirtyminen nimettömänä tapahtuvaan työnhakuun ei saanut keneltäkään varauksetonta kannatusta. Mallin sopivuutta haluttiin kokeilla ja tutkia huolellisesti pienemmässä mittakaavassa.

Haastavin kysymys tuli yleisöltä - mitä pitää tehdä, jos työpaikalla kokee joutuvansa rasismin kohteeksi. Ennen kaikkea neuvottiin, että rasismista ei pidä vaieta, vaan viedä tapahtunut esimiehen, työpaikan työsuojeluvaltuutetun tai aluehallintovirastojen työsuojeluhallinnon tietoon. Yleisesti keskustelijat olivat kuitenkin sitä mieltä, että rasismikysymyksiin ei suomalaisessa työelämässä vielä kiinnitetä tarpeeksi huomiota, eivätkä vastuut ja toimenpiteet ole selkeitä, jos jotain tapahtuu. Rasismia kohdannut voi kokea jäävänsä yksin. Mitä enemmän ongelmia tuodaan viranomaisten tietoon ja niistä keskustellaan, sitä tehokkaammin ja päättäväisemmin rasismiin opitaan puuttumaan.

Teksti: Petri Öhman