Suomen Punainen Risti oli mukana Euroopan komission harjoituksessa vihapuhetta vastaan

Euroopan komissio

Taustaa

Lähes kaksi vuotta sitten Euroopan komissio ja neljä suurta sosiaalisen median foorumia ilmoittivat käytännesäännöistä joilla torjutaan verkossa levitettävää laitonta vihapuhetta (Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online).

Euroopan unionin peruskivinä ovat ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on yhdessä sosiaalisen median yritysten ja muiden foorumien kanssa toimittava siten, että internetistä ei muodostu laittoman vihapuheen ja väkivallan tyyssijaa.

Niihin sisältyi joukko Facebookin, Twitterin, YouTuben ja Microsoftin antamia sitoumuksia, jotka koskevat tällaisen sisällön leviämisen torjumista Euroopassa. Vuonna 2016 tehtiin yksi harjoitus ja vuonna 2017 kaksi, joihin osallistui 20–30 valtioista riippumatonta järjestöä ja viranomaista EU jäsenvaltiossa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaari Vĕra Jourován mukaan käytännesääntöjä koskevan toisen arvioinnin tulokset ovat rohkaisevia. ”Yritykset poistavat nyt kaksi kertaa niin paljon laitonta vihapuhetta kuin kuusi kuukautta sitten ja ne tekevät niin nopeammin. Tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja osoittaa, että itsesääntelyyn perustuva lähestymistapa voi toimia, jos kaikki toimijat tekevät oman osansa. Samalla yrityksillä on suuri vastuu, ja niiden on edistyttävä enemmän kaikkien sitoumusten täyttämiseksi. Minusta on myös tärkeää, että tietotekniikkayritykset antavat palautetta henkilöille, jotka ilmoittavat laittomasta vihapuheesta”, totesi Jourová. (Lähde: Euroopan komissio – Lehdistötiedote http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1471_fi.htm)

Euroopan komissio päätti teettää vielä kolmannen harjoituksen vuoden 2017 loppupuolella ja siinä harjoituksessa oli Suomen Punainen Risti ensimmäisen kerran myös mukana. Kyseistä harjoitusta lähtivät Suomessa toteuttamaan Suomen Punaisen Ristin hallinnoima Ei rasismille! – hanke yhdessä yhden vapaaehtoisen kanssa.

Mitä käytännössä teimme?

Osallistuimme kolmanteen harjoitukseen ja etsimme vihapuhetta sisältäviä postauksia Facebookista, Youtubesta ja Twitteristä marras-joulukuussa 2017, kuuden viikon ajan. Jokaiseen vihapuheeksi merkitsemäämme postaukseen tuli merkitä se laki, jolla perusteella kyseinen postaus oli mielestämme vihapuhetta. Merkitsimme ne excel-taulukkoon ja lähetimme ne kuvakaappauksen ja sivun linkin kanssa eteenpäin kyseisen sosiaalisen median ylläpitäjälle ja he tekivät päätöksen poistetaanko ilmoittamamme postaus. Osasta ilmoituksista käytimme ’luotettu liputtaja’ (trusted flagger) työkalua ja osassa yleistä ilmoituskanavaa.

Tuloksia 3.harjoituksesta

Kolmanteen harjoitukseen osallistui kaikki jäsenmaat lukuun ottamatta Luxemburgia: 33 yhdistystä ja 2 kansallista viranomaista. Kaikkiaan ilmoituksia tuli 35 ilmoittajan toimesta 2982 kappaletta. Facebook sai ilmoituksia eniten: 1408 kappaletta, Twitter 794 ja YouTube 780. Ilmoitusten määrät ovat nousseet ensimmäisestä harjoituksesta huimasti ja toisestakin jonkin verran, 2.harjoitus ilmoituksia oli 2575.

Facebook poisti 3. harjoituksen aikana ilmoitetuista vihapuhetta sisältävistä postauksista 79,8 %:a, YouTube 75 %:a ja Twitter 45,7 %:a. Nämä sosiaalisen median ylläpitäjät antoivat myös hyvin palautetta (68,9 %:a) ilmoittajalle.

Ilmoitusten sisällöt

Eniten ilmoituksia tuli vihapuheesta, joka kohdistui etniseen ryhmään ja muslimeihin, ne lukemat eivät olleet nousseet merkittävästi 2. ja 3. harjoituksen aikana. Sen sijaan vihapuhe, joka kohdistui seksuaalivähemmistöihin, oli noussut lähes puolitoista prosenttiyksikköä, ollen nyt 14,0 %:a.

Kaiken kaikkiaan vihapuhe, joka kohdistui etnisyyteen, uskontoon, pakolaisiin ja maahanmuuttajiin on kaikissa kolmessa harjoituksessa isoin vihapuheen syy, lähes 70 %:a kaikista ilmoituksista.

 

Huomioita harjoituksesta

On ensiarvoisen tärkeätä että IT yhtiöt kantavat vastuun sisällöstään ja huolehtivat siitä, että vihapuheeseen puututaan. Näillä harjoituksilla saadaan vain murto-osa vihapuheesta poistettua, mutta samalla tällaiset harjoitukset ovat tärkeä viesti meille kaikille siitä, että vihapuhetta on paljon ja sen säännöllistä seurantaa tarvitaan koko Euroopassa.

 

Janette Grönfors

Avun tarinoita