Romanit Euroopassa -koulutusmateriaali

Koulutuksessa annetaan tietoa romanien tilanteesta Euroopassa sekä Itä-Euroopan liikkuvasta romaniväestöstä Suomessa. Romaniväestön tilannetta tarkastellaan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja EU:n lainsäädännön valossa. Minkälaisia ihmisoikeusloukkauksia romanit kohtaavat? Mitä keinoja Euroopan unionilla on käytettävissä romanien tasavertaisen aseman edistämiseksi? Lisäksi koulutuksessa pohditaan romanilasten tilannetta lähtömaissa ja Euroopan unionin alueella liikuttaessa.

Koulutusmateriaali on tehty yhteistyössä Yhteiset Lapsemme ry:n, Ei rasismille! -hankkeen (SPR), Helsingin Diakonissalaitoksen päiväkeskus Hirundon ja Amnesty International - Suomen osaston kanssa. Oheismateriaalina voi käyttää myös Naima Mohamudin fiktiivistä lyhytelokuvaa Breaking the Cycle (kesto 10 min), joka kertoo kolmen romaninuoren elämästä Bukarestissa.

Tätä materiaalia voi käyttää kouluissa, oppilaitoksissa, nuorisotoimessa, leireillä sekä muissa vapaa-ajan tilaisuuksissa.