Rasisminvastainen viikko

Mitä?

Vuoden 2019 rasisminvastaisen viikon kampanja kohdistuu yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöihin, kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin. Haluamme kampanjassa nostaa esille myös eri etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin. Syrjimättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat kaikkien elämän laatua.  

Kampanjavideo Antti Kleemolan laululla kokonaisuudessaan 'Kaikki kaikkien puolella' ja viikolla 12 soi se myös Ylen TV - kanavilla lyhyempänä spottina.

Miksi?

Haluamme vaikuttaa siihen, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet olla osana suomalaista yhteiskuntaa niin yksilönä kuin erilaisten yhteisöjen (esim. järjestöt, yhdistykset, urheiluseurat, hengelliset yhteisöt, oppilaitokset, työpaikat) jäsenenä ja toimijana. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kohtelemme kaikkia samanarvoisesti!

Milloin?

Punaisen Ristin rasisminvastainen kampanja toteutetaan vuosittain sillä viikolla, jolloin vietetään YK:n rasisminvastaista päivää 21.3. Vuonna 2019 kampanjaviikko on 18.–24.3.2019, vko 12

18.3.-2.5.2019 Ammattikorkeakoulut ja yliopistot sosiaalisessa mediassa

 

Miten?

Vaikuttamalla! Näyttämällä mallia muille, kuinka toimitaan syrjimättömästi.

Haastamalla yksittäisiä ihmisiä, järjestöjä, viranomaisia, kouluja, oppilaitoksia, erilaisia yhteisöjä ja urheiluseuroja mukaan kaikkien yhteiseen rasisminvastaiseen kampanjaan. Tai tekemällä yhdessä alueellisia tapahtumia paikallisten verkostojen kanssa.

Kampanjatoimintojen tueksi voi tilata ja ladata kaikille ilmaista materiaalia Punaisen Ristin verkkokaupasta sekä nettisivuilta eirasismille.fi. Lisätietoa ja ideoita saa lähemmin myös RedNetin Rasisminvastainen viikko- ryhmästä.

Täältä löydät materiaaleja, vinkkejä ja linkkejä oman tapahtumasi luomiseen.

Rasisminvastaista työtä tukee mm. työ- ja elinkeinoministeriö.

Avun tarinoita