R-SANA POP-UP

Ei rasismille! -hankkeen malli rasismin käsittelyyn monikulttuurisissa ryhmissä.

Rasismi eri muodoissaan koskettaa hyvin monia etnisiin vähemmistöihin kuuluvia. Ilmiön moninaisuudesta ja kokemusten henkilökohtaisuudesta johtuen rasismia harvoin nostetaan aktiivisesti esiin sitä kokeneiden toimesta.

Aiheen suunnitelmallinen käsittely vertaisryhmissä ja muissakin tiiviisti kokoontuvissa yhteisöissä voi kuitenkin olla hyödyllistä.

Kokemusten jakaminen auttaa sijoittamaan oman kokemusmaailman laajempaan yhteyteen ja rohkaisee myös puuttumaan rasismiin. Johdettu keskustelu auttaa myös tunnistamaan rasismin ja erottamaan sen muusta mahdollisesta syrjinnästä sekä toisaalta esimerkiksi täysin laillisista hallintokäytännöistä, jotka ovat samat kaikille. Samalla saadaan tietoa viranomaisista ja muista toimijoista, joille rasismiepäilyt voi ilmoittaa.

Ei rasismille! -hanke on koostanut mallin, rasismin käsittelyyn erilaisissa monikulttuurisissa vertaisryhmissä. Malli on joustava ja sisältää erilaisia mahdollisuuksia, joita voidaan toteuttaa kohderyhmän ja olosuhteiden mukaisesti. Malli soveltuu pohjaksi rasismista keskustelemiseen myös esimerkiksi työyhteisöissä, yhdistyksissä ja monikulttuurisissa toimintakeskuksissa. Sopiva aika keskustelulle on noin 1 - 2 h.

Avun tarinoita