Oikeusturva

Augustina Jämsä
Kuvaaja: Augustina Jämsä

Todellisuudessa vain pieni osa rasismista tulee poliisin tietoon. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ainoastaan rasistisen toiminnan äärimmäisistä muodoista, jos niistäkään, tehdään ilmoitus poliisille.

Rasistinen toiminta on rangaistava teko ja siitä tulee ilmoittaa poliisille. Todellisuudessa vain pieni osa rasismista tulee poliisin tietoon. Tutkimusten mukaan näyttää siltä, että ainoastaan rasistisen toiminnan äärimmäisistä muodoista, jos niistäkään, tehdään ilmoitus poliisille.

Tällä lomakkeella voit jättää poliisille ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta esimerkiksi rasismiin, ihmisvihaan tai väkivaltaan liittyvät havainnot. Poliisi on aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja tästä löydät listan aktiivisista nettipoliiseista.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen voi kääntyä, jos on kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvä syyn perusteella.

Sisäministeriö kerää tietoa syrjinnän määrästä, sen eri muodoista, syistä ja seurauksista. Tässä tietoraportissa on eri toimijoiden keräämää tietoa syrjintäkokemuksista, syrjintäilmoituksista ja siitä millaista syrjintää Suomessa ilmenee.

Suomen Punainen Risti tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua rasismia kohdanneille henkilöille Mikäli olet itse kokenut rasismia, voit luottamuksellisesti kertoa mitä sinulle on tapahtunut. 

Kertomalla kokemuksistasi rohkaiset muitakin puhumaan rasismista. Sinun kokemuksillasi on merkitystä! 

Tässä linkki lomakkeeseen.
Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Avun tarinoita