Mikä ihmeen Miessakit ry?

Miessakit ry tarjoaa ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa sekä koulutuksia ympäri Suomen. Toimipisteet ovat Helsingissä, Tampereella ja Lahdessa ja paikallisia yhdysmiehiä on 14 paikkakunnalla.

Punaisen Ristin Ei rasismille! –hankkeen uusi kumppanijärjestö on Miessakit ry. Keskeisiä teemoja järjestön toiminnassa ovat kouluttaminen, miestyö, isyys, eroauttaminen, lähisuhde- ja perheväkivaltaa ehkäisevä työ.

Miessakit ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia, kertoo Miessakit ry:n hallintopäällikkö Antti Alén.

Isyyden Tueksi toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Vertaisryhmissä isät ja muut isyyttä pohtivat miehet tukevat toisiaan isyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Erosta Elossa palvelu tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on turvata lapsen ja isän suhteen jatkuminen myös eron jälkeen.

Lyömätön linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki henkistä tai fyysistä väkivaltaa seurustelukumppaniaan, puolisoaan, lastaan tai muuta läheistään kohtaan käyttäneet miehet sekä miehet jotka pelkäävät turvautuvansa väkivaltaan. Työskentelyn kautta on mahdollisuus saada kiinni olennaisista omaan toimintatapaan vaikuttavista tekijöistä ja siitä, mitä tilanteelle olisi tehtävissä.

Järjestö tarjoaa kohdennettua henkilökohtaista neuvontaa ja tukea, vapaaehtois- ja vertaisryhmätoimintaa sekä matalakynnyksistä harrastetoimintaa. Tämän lisäksi Miessakit ry kouluttaa sekä tekee yhteiskunnallista vaikutustyötä, summaa Alén.

- Kaikkien Miessakit ry:n toimintamuotojen arjessa ja asiakkaissa näkyy monikulttuuristuva Suomi. Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi –hanke pyrki edistämään kaksisuuntaista kotoutumista. Toimintaa jatketaan, jos rahoitus järjestyy. Miessakit ry on mukana erinäisissä verkostoissa ja hankkeissa, joissa edellä mainittua pyritään edistämään mm. maahanmuuttajamiestyön verkosto sekä tämä Ei rasismille! –hanke. 

Avun tarinoita