Lokakuun kumppani Liikkukaa ry tukee liikunnan monikulttuurisuutta

Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke
Liikkukaa ry:n toiminnan esittelyä Maailma kylässä -festivaaleilla
Kuvaaja: Petri Öhman/Ei rasismille! -hanke

Liikkukaa - Sports for All ry on monikulttuurisen liikunnan katto-organisaatio, jolla on noin 70 jäsenjärjestöä eri puolilla maata. Järjestön tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista osallistumista sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Liikkukaa ry toimii liikunnan suvaitsevaisuuskentän asiantuntijaorganisaationa ja tekee monipuolista yhteistyötä lukuisten toimijoiden kanssa sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Toiminta perustuu vahvaan yhteistyöhön monikulttuurisen liikunnan ruohonjuuritasolla. Jäsenistön tukeminen on järjestön keskeinen päämäärä. Tärkeintä ei ole tulosurheilu, vaan liikunnan kautta saatavat terveydelliset ja sosiaaliset hyödyt. Hyvän kunnon ja henkisen virkistäytymisen lisäksi liikunnan avulla on helppoa solmia kontakteja ja näin sekä ylläpitää että laajentaa sosiaalista verkostoa ja saada vertaistukea.

Liikkukaa ry tekee monipuolista yhteistyötä valtakunnallisten toimijoiden kuten Työväen Urheiluliiton, Rasmus ry:n ja Suomen Punaisen Ristin sekä jäsentensä ja monikulttuuristen toimintakeskusten, kuntatoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Lisäksi järjestön laajat yhteistyöverkostot mahdollistavat Euroopan laajuisen vaikuttamistyön, keskusteluihin ja tapahtumiin osallistumisen sekä muun muassa kansainvälisten seminaarien järjestämisen Suomessa. Liikkukaan puheenjohtaja on toiminut  FAREn (Football Against Racism in Europe) hallituksessa vuodesta 2012 alkaen.

Keskeiset toimintamuodot

Respect –kampanja ennakkoluulottoman liikunnan puolesta      

Vuonna 2005 alkanut, edelleen jatkuva kampanja on vuosien varrella saanut monenlaisia muotoja. Syrjinnänvastaisella Respect-teemalla on tuotettu lukuisia julistekampanjoita, järjestetty tapahtumia ja ystävyysotteluita ja tehty kouluvierailuja.

BOSSI - "Benefiting of Sports for Social Inclusion"

Urheiluseuroille ja kolmannen sektorin toimijoille, kunnille ja muille viranomaistahoille suunnatun BOSSIn tavoitteena on muun muassa kasvattaa tietoisuutta liikunnan ja urheilun hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Bossi on muokattavissa yksittäisen teeman sisältävästä puolituntisesta viikonloppukoulutukseksi saakka. Koulutukset sisältävät sekä opetusta että harjoituksia.Bossi -koulutusmateriaali käsittelee mm. rasismia, demokratiaa, liikunnan yhdenvertaisuutta, yhdenvertaista viestintää, vertaistuen yhdistämistä liikuntatoimintaan sekä hyviä käytäntöjä. Eri teemoilla on mahdollista täydentää kutakin koulutusta tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Global Family Award

Liikkukaa palkitsee vuosittain henkilöitä tai yhteisöjä merkittävästä monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuustyöstä. Vuonna 2013 palkinto jaettiin yhteisesti Rasmus ry:n ja Kansainvälinen Suomemme ry:n kanssa ja sen vastaanottivat tamperelainen salibandyseura SC Classic sekä monialaiset mediapersoonat Tino Singh ja Umayya Abu-Hanna.

MAPS - "Monitoring attitudes and progress of social inclusion in Sports"

Liikkukaa ry on seurannut jo vuosien ajan suomalaisen liikuntakentän monikulttuurisuuden kehitystä kartoituksin ja kyselyin. Niissä on seurattu muun muassa jalkapallon varoitusten jakautumista eri sarjatasoilla sekä eri lajiliittojen toimintaa maahanmuuttajien osallistamiseksi.

Pyöreän pöydän keskustelut

Pyöreän pöydän keskusteluiden tarkoitus on saada eri toimijoita ja/tai sidosryhmiä keskustelemaan avoimesti monikulttuurisuuskentän paikallisesti ajankohtaisista teemoista, haasteista ja mahdollisuuksista. Toimintamallista on hyviä ja tuloksellisia kokemuksia monissa kaupungeissa ympäri Suomen.

Ei rasismille! -hanke

Liikkukaa ry on ollut kumppanijärjestönä mukana Ei rasismille! -hankkeessa sen hakuvaiheesta alkaen. Vuoden 2014 alussa hanke päätti sijoittaa vertaistoiminnan suunnittelijan tehtävän Liikkukaa ry:een ja suunnittelija aloitti työnsä maaliskuussa. Rasismia kohdanneiden vertaistoiminnan kehittäminen on jatkoa järjestössä vuosina 2008-2012 toimineelle RAY:n rahoittamalle Join the Good Life -hankkeelle, jossa erilaisia vertaistuen muotoja tuotiin mukaan monikulttuuriseen liikuntatoimintaan.

Syksyllä 2014 vertaistoiminnan mahdollisuuksia rasismikokemuksiin puuttumisessa kokeillaan kouluikäisten lasten isien vertaisryhmässä yhdessä Miessakkien Vieraasta veljeksi -toiminnan kanssa. Tarkoitus on myös tuoda rasismi yhtenä teemana mukaan kotoutumista tukevaan vertaisryhmätoimintaan.Rasismikokemusten luonnetta ja niiden esiintymistä eri puolilla yhteiskuntaa kartoitetaan kyselytutkimuksella sekä pyöreän pöydän keskusteluilla. Ei rasismille! -hankkeen sanomaa ja vertaistukea viedään ruohonjuuritasolle myös harrastustoiminnan kautta tekemällä yhteistyötä erityisesti Keski-Suomen Afrikkayhdistyksen kanssa Jyväskylässä ja Vieraasta veljeksi -toiminnan kanssa Helsingissä. Lisäksi osallistutaan esimerkiksi Mahdollisuuksien toreille, järjestetään keskustelutilaisuuksia ja suunnitellaan koulutus- ja ryhmätoimintamalleja yhteistyössä etenkin monikulttuurisen vertaistoiminnan VeTo-verkoston sekäMetropolia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Kuukauden kumppani -juttusarja esittelee kuukausittain yhden Ei rasismille! -hankkeen kumppanin ja kertoo järjestön tekemästä rasisminvastastaisesta työstä.
 

Syyskuun kumppani: Rauhankasvatusinstituutti pureutuu ennakkoluuloihin ja syrjintään