Kiehumispiste keskustelu - materiaali

Punaiselle Ristille on tärkeää olla mukana lisäämässä ihmisten välistä ymmärrystä sekä ystävyyttä ja rasisminvastainen työ on yksi tapa päästä lähemmäksi tätä tavoitetta. Tarjoamme opettajille ja nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, moninaisuutta ja suomalaisuutta. Osa materiaaleista on myös ruotsin ja englannin kielellä.

Kiehumispiste keskustelu -materiaali on tarkoitettu opettajille, nuoriso-ohjaajille ja erilaisille yhteisöille tueksi rasismista,vihapuheesta ja isänmaallisuudesta keskustellessa. Materiaali koostuu Kiehumispiste dokumentista valikoiduista kohtauksista sekä kysymyksistä, joilla voit lähteä keskustelemaan teemoista ryhmän kanssa. Materiaalia suositellaan käytettäväksi yli 15-vuotiaiden kanssa. Sen käyttämiseen tarvitset videotykinja nopean internetyhteyden.

Kokpunkten diskussion-materialet är avsett för lärare, ungdomsledare och olika föreningar som stöd för diskussioner om rasism, hatretorik och fosterländskhet. Materialet består av utvalda scener ut dokumentären Kokpunkten och frågor som man kan utgå från när man diskuterar olika teman i gruppen. Materialet rekommenderas för personer över 15 år. För att använda materialet behöver du en videoprojektor och en snabb internetuppkoppling.

The Boiling Point discussion material is intended for teachers, youth workers and various kinds of communities to support them in discussions of racism, hate speech and patriotism. The material comprises selected scenes from the Boiling Point documentary and a set of questions to help you to start a discussion of the themes with your group. The material is recommended for use with people over 15 years of age. Using it requires a video projector and a fast internet connection.

https://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit/ylakouluille/r...

Avun tarinoita