Ihmisarvoinen keskusteluilmapiiri – Dialogia, ei totuuden julistamista

Augustina Jämsä
Kuvaaja: Augustina Jämsä

Miten maahanmuutosta käytävä keskustelu on vaikuttanut asenteisiin ja turvallisuuden tunteeseen? Miten keskustelukulttuurista saataisiin reilumpaa – keskustelijoiden vastakkainasettelun sijaan tasokasta ja ratkaisuihin keskittymistä?

ETNISTEN SUHTEIDEN FOORUMI 2016

AIKA: torstaina 2. kesäkuuta 2016 klo 9.00-16.30
PAIKKA: Helsinki, Vanha Ylioppilastalo, Mannerheimintie 3

ILMOITTAUTUMINEN: http://www.yhdenvertaisuus.fi/ilmoittautumiset/etno-foorumi-2016/
Tilaisuuteen mahtuu 200 ensimmäistä ilmoittautujaa. Ilmoittautumiset tilaisuuteen ke 25.5. mennessä.

klo 9. Kahvit ja rekisteröityminen
klo10. Ovet sulkeutuvat, tilaisuus alkaa

FOORUMIN 2016 KESKEISET KYSYMYKSET
- Oikeuskeus- ja työministeri Jari Lindström
- Kansliansliapäällikkö Asko Välimaa, oikeusministeriö

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI EI OLE YHDEN TOTUUDEN JULISTAMISTA,
MAAHANMUUTTOKESKUSTELU JA JÄRKI

Faktat ja tilastojen tulkinta, mielipiteet ja arvot?
Kuinka loogista julkinen maahanmuuttokeskustelu on – mitä on hyvä väittely?
Miten keskustelun tasoa nostetaan ja löydetään enemmän ja parempia ratkaisuja?

klo 12. verkostoitumislounas
klo 13. tilaisuus jatkuu

IHMISARVOISEN KESKUSTELUKULTRUURIN EDELLYTYKSENÄ OVAT TUNNE TURVALLISUUDESTA JA KESKINÄISESTÄ KUNNIOITUKSESTA

ASENTEELLISIN MEDIATEKO 2016 -palkinto

Kuka on edistänyt ihmisarvoista keskustelukulttuuria Suomessa?

VIHAPUHE JA TUNTEET

Ihmiset, tunteet ja kokemukset vihapuheen takana
Mikä ero on vihaamisella ja pelkäämisellä – vihapuheella ja huolipuheella?
Miksi vihapuhe on vaarallista? Voiko vihaamisesta parantua - miten ennakkoluuloihin vaikutetaan?
Miten ihmisten välillä lisätään keskinäistä kunnioitusta, luottamusta, turvallisuutta?

IHMISARVOISEN KESKUSTELUKULTRUURIN EDELLYTYKSENÄ ON KAIKILLE AVOIN KESKUSTELU

Mitä Suomessa ajatellaan nykyisestä keskusteluilmapiiristä - kuka innostuu, kuka vetäytyy?
Kuka maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta Suomessa julkisuudessa keskustelee? Millaisina vihapuheen kohteet itse kokevat vaikutusmahdollisuutensa osallistua julkiseen keskusteluun?

Kahvitauko
klo 15.10, tilaisuus jatkuu

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI TUKEE YHTEISKUNNAN YHTEENKUULUVUUTTA

Miten keskusteluilmapiiri on vaikuttanut suomalaisten haluun tehdä yhteistyötä eri tavoin ajattelevien kanssa? Miten yhteiskunnan yhteenkuuluvaisuudesta tulisi pitää huolta?
Miten myös uudet suomalaiset löytävät paikkansa suomaisessa yhteiskunnassa?

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI TARKOITTAA KUNNIOITTAVAA DIALOGIA

Kaikki vuorovaikutus ja yhdessä oleminen ei automaattisesti johda ennakkoluulojen lientymiseen tai kunnioituksen kasvuun. Milloin vuorovaikutus on vaikuttavaa? Millaisilla menetelmillä konfliktien ratkaisua, dialogia ja vuorovaikutusta ihmisten välillä voidaan tukea?
Milloin kulttuuriin tai uskontoon liittyvät erot ryhmien välillä on hyvä nostaa keskusteluun - milloin on kyse vain ihmisistä?

IHMISARVOINEN KESKUSTELUKULTTUURI TARKOITTAA SANANVAPAUTTA VASTUULLISESTI

Missä menevät sananvapauden ja sananvastuun rajat? Mitä historia meille opettaa?

klo 16.30 TILAISUUS PÄÄTTYY

Avun tarinoita