Ei niin mustavalkoista – Mediasta, vähemmistöistä ja rasismista toimittajien omin sanoin

Eva Anundi
Tarkoitus ei ole kertoa journalisteille, miten heidän tulisi tehdä työnsä.
Kuvaaja: Eva Anundi

Kun tätä julkaisua alettiin suunnitella, päätettiin, että tämä ei ole opas. Tarkoitus ei ole kertoa journalisteille, miten heidän tulisi tehdä työnsä. Sen sijaan tässä pieni joukko journalisteja kertoo työstään ja tekemistään ratkaisuista.

Julkaisuun on valittu erilaisia journalisteja: on freelancereita ja mediatalojen toimittajia, on niitä, joita asia koskee henkilökohtaisesti ja niitä, jotka kuuluvat suomalaiseen enemmistöön. Mukaan on otettu myös haastateltavan ja tutkijan näkökulma.

Tarinoiden lisäksi julkaisusta löytyy lyhyt aikajana median lähihistoriasta sekä sanasto. Sanastoon koottiin aihepiiriin liittyviä termejä, joita käytetään usein väärin sekä sanoja, jotka ovat jollain tavalla hämärällä alueella, esimerkiksi sellaisia, jotka osa kokee loukkaaviksi, mutta joita toiset käyttävät, koska pitävät niitä neutraaleina.

Aineisto on koottu tekemällä haastatteluja sekä Ei rasismille! -hankkeen seminaarin esityksistä editoimalla. Kyseinen hanke on tämän julkaisun ideoija sekä julkaisija.

Keskusteluja käytiin ueamman ihmisen kanssa kuin mitä julkaisuun lopulta mahtui. Vaikka otos on joka tapauksessa pieni ja valikoitunut, tietyt asiat nousivat keskusteluissa systemaattisesti esiin. Suurin osa kehui median rasismista ja etnisistä vähemmistöistä raportoinnin parantuneen viime vuosina. Useiden mielestä aihealueen juttujen ongelmat liittyvät siihen, että toimituksissa on kiire. Taustatyölle ei jää aikaa. Kiireessä turvaudutaan helposti tuttuihin näkökulmiin, eikä omia ennakkoasenteita ehditä kyseenalaistaa.

Esimerkiksi Svenska Dagbladet -lehdessä on linja, jonka mukaan Tukholman suurimpien maahanmuuttajaryhmien edustajia pitäisi näkyä uutiskuvissa samassa suhteessa kuin mitä heitä seudulla asuu. Linja kuulostaa varsin mekaaniselta tavalta ottaa huomioon muu kuin valkoinen ruotsalaisyleisö. Se saattaa kuitenkin provosoida miettimään, minkälaisena suomalaismedia yleisönsä näkee ja kenelle journalismia tehdään.

Toivomme, että tämä julkaisu herättää viestinnän ammattilaisia pohtimaan myös omaa tapaansa viestiä.

Helsingissä 23.2.2015
Heta Muurinen toimittaja
Janette Grönfors Koordinaattori
SPR/Ei rasismille! -hanke

Julkaisuun on valittu erilaisia journalisteja: on freelancereita ja mediatalojen toimittajia, on niitä, joita asia koskee henkilökohtaisesti ja niitä, jotka kuuluvat suomalaiseen enemmistöön. Mukaan on otettu myös haastateltavan ja tutkijan näkökulma.
LiiteKoko
PDF icon Ei niin mustavalkoista.pdf1.54 MB

Avun tarinoita