Uutiset

Augustina Jämsä

Rasismiin puuttumisen Treenikehä hyödyntää toiminnallista forum-teatterimenetelmää. Menetelmä on saanut alkunsa brasilialaisessa slummissa ja sopii tilanteisiin, joissa halutaan puuttua sorron kokemuksiin. Treenikehässä osallistujat oppivat tunnistamaan rasismia sekä saavat tietoa ja kokemuksia siihen puuttumisesta. Painopisteenä ovat arkipäiväiset vuorovaikutustilanteet esimerkiksi julkisilla paikoilla.

Augustina Jämsä

Punaisen Ristin seitsemän periaatetta ovat inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys. Moni varmasti pitää näitä periaatteita oikeina ja ylevinä? Ne ovat kuitenkin periaatteita, joiden pitäisi näkyä arjessa, ei ainoastaan juhlapuheissa. Miten sinä kohtelet minua vaikuttaa siihen, että miten minä kohtelen sinua. Se on arkista vuorovaikutusta, joka näkyy jokaisessa pienessä asiassa.

Suomen Punaisen Ristin järjestämässä rasismiin puuttumisen Treenikehässä käytiin läpi millaisia kokemuksia ihmisillä oli epäoikeudenmukaisista tilanteista ja rasismista.

Tarja kertoi oman kokemuksensa, joka käytiin läpi draamallisin keinoin. Treenikehään osallistujat saivat kokeilla miltä tuntuu olla uhkaaja, uhtattu ja sivullinen joka puuttuu tilanteeseen vaikka pelottaa.

Katso millainen kokemus Tarjalla oli ruuhkametron uhkaavassa tilanteessa.

Augustina Jämsä

Suomalaisessa kulttuurissa on totuttu siihen, että emme puutu toisten ihmisten asioihin. Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston työntekijä Milla Mäkilä kouluttaa ihmisiä puuttumaan rasistisiin tilanteisiin.

Augustina Jämsä

Miten uusi hallitus ministereineen sitoutuu ihmisoikeuksien noudattamiseen? Miten taataan se, että ihmiset ovat tietoisia omista oikeuksistaan?  Miksi rasistisesta puheesta on tullut salonkikelpoista arkipäivää? Me järjestämme tulevan syksyn aikana keskustelutilaisuuden kansanedustajille ja parhaat kysymykset esitetään edustajille.

Augustina Jämsä

Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon Asennematka -kampanjan aikana kilometrejä kertyi matkamittariin reilusti yli 2500 km. Kukaan ei palannut reissusta tyhjin käsin kotiin. Vaihdoimme ajatuksia tuhansien ihmisten kanssa turuilla, toreilla, huoltoasemilla, somessa, mediassa ja ihmisten tavallisessa arjessa. Asennematka herätti kiivaita tunteita sekä puolesta että vastaan. Työmme on siis onnistunut ja saanut aikaan pöhinää. Matkan arvokkain anti oli pohdinta ihmisyydestä ja siitä puhuttiin runsaasti kaikilla mahdollisilla foorumeilla.

Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon Asennematka -kampanja saapui Helsingin Savoy-teatteriin. Kilometrejä kertyi matkamittariin reilusti yli 2500 km. Kukaan ei palannut reissusta tyhjin käsin kotiin. Vaihdoimme ajatuksia tuhansien ihmisten kanssa turuilla, toreilla, huoltoasemilla, somessa, mediassa ja ihmisten tavallisessa arjessa. Matkan arvokkain anti olivat ajatukset ja niitä vaihdettiin runsaasti kaikilla mahdollisilla foorumeilla.

Suomen Punainen Risti

Punaisen Ristin Asennematka-kampanja päättyi näyttävästi YK:n rasisminvastaisena päivänä 21.3. Asennematka sai juhlallisen päätöksen Helsingin Savoy-teatterissa, jossa yleisöä viihdytti muun muassa kampanjan tunnusmusiikistakin vastannut Kuningasidea.

Suomen Punaisen Ristin monikulttuurisuustyön kehittäjä Suvi Hirvonen kertoo, että rasisminvastinen työ on tärkeä osa hänen tehtäväkenttäänsä Savo-Karjalan alueella.

Suomen Punaisen Ristin rasisminvastaisen viikon Asennematka herättää kiivaita tunteita sekä puolesta että vastaan. Työmme on siis onnistunut ja saanut aikaan pöhinää niin sosiaalisessa mediassa kuin turuilla, toreilla ja valtakunnallisessa mediassa. Kokosimme makupaloja matkan varrelta. Ja matka jatkuu!

Eva Anundi

Kun tätä julkaisua alettiin suunnitella, päätettiin, että tämä ei ole opas. Tarkoitus ei ole kertoa journalisteille, miten heidän tulisi tehdä työnsä. Sen sijaan tässä pieni joukko journalisteja kertoo työstään ja tekemistään ratkaisuista.

Kaksi muusikkoa ja lauluntekijää tekevät rasisminvastaista työtä ensimmäistä kertaa. Iisalmen Kulttuurikeskuksen lavalla virittäydytään Asennematkalle.

”Kaikilla ihmisillä on samat oikeudet ja toivottavasti jokainen sen ymmärtää”, korostaa Kokkolalainen rouva huoltoaseman kahvilassa.

Helsinki Seagulls koripallojoukkueen valmentaja Sauli Silvonen ja pelaaja Calle Lindbom keskustelevat MTV3:n suorassa Huomenta Suomi lähetyksessä Ei rasismille –hankkeesta, urheilusta ja pelikentillä tapahtuvasta rasismista.

Torilla on huumaava tunnelma ja ihmisten välinen energisyys on käsinkosketeltavaa. Punaisen Ristin Nina Stubb on vakuuttunut siitä, että rasisminvastainen Asennematka -kampanja kantaa jatkossakin hedelmää. Jokainen meistä voi puuttua rasistisiin tilanteisiin, Stubb painottaa.

Sivut